วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประโยคเด็ด

วันนี้ไปอ่านข่าวดีที่เป็นภาษาอังกฤษ ไปพบประโยคที่น่าสนใน เลยตัดตอนมาแปลให้อ่านกัน เป็นประโยคที่ให้มุมมองและแนวคิดในการในเตรียมตัวเพื่อปรับตัวตอนรับประชาคมอาเซียน (AEC)

  China over the past few years very quickly has already become the world's second-largest economy. And, you know, it's just common business savvy. If China's got over three trillion dollars in reserves now, so if you want to do business or connect with the fastest-growing country in the world, it might make sense to make an effort to engage the people in their own language, as understanding of their language and culture goes a long way in building strong relationships -- especially with the Chinese.


  ประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีมีขนาดทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ 2 ของโลกอย่างรวดเร็ว และคุณรู้หรือไม่ มันเป็นเพียงความรอบรู้ทางธุรกิจแบบธรรมดาเท่านั้น ถ้าประเทศจีนมีเงินรองระหว่างประเทศ 3 ล้านล้านดอลล่าร์อยู่ตอนนี้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำธุรกิจหรือติดต่อกับประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มันสมเหตุสมผลในการที่จะพยายามชักนำผู้คนที่ใช้ภาษาในประเทศของเราเอง (คนจีนกันเอง) ที่มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของตัวเอง เพื่อเดินทางไกลไปในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกันคนจีน
ที่มา http://learningenglish.voanews.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น