วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์ที่มีคำว่า หัว

วันนี้ผมเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า หัว มาให้ได้ดูกัน
หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านบ้าง นะครับ
หัว, เหง้า bulb (n)

หัวกระสุน bullet (n)
หัวก๊อก, ก๊อกน้ำ tap (n), faucet
หัวกะทิ undiluted coconut milk(n)
หัวกะโหลก skull(n)
หัวแก้วหัวแหวน, คนโปรด favorite (n), darling, favored one
หัวขโมย thief (n)
หัวขโมย,อาชญากร desperado (n), bandit, ruffian, outlaw
หัวข้อ content (n)
หัวข้อเรื่อง topic, subject (n)

หัวขาด headless (adj)
หัวข่าว headline(n), news headline (n), column (n)
หัวข่าวย่อย column heading (n)
หัวเข็ม top of needle (n)
หัวเข็มขัด buckle (n)
หัวเข่า knee (n)
หัวแข็ง, หัวดื้อ be stubborn, obstinate; be obdurate; be headstrong
หัวโขน actor's mask (n)
หัวค่ำ early in the evening(n)
หัวคิด, ความคิด, สติปัญญา wisdom, brains, head, thought, idea (n)

หัวโค้ง curve (n)
หัวจุก, ผมจุก topknot(n)
หัวใจ heart (n)
หัวใจวาย heart failure
หัวดื้อ, หัวรั้น diehard (adj), conservative, unchanging
หัวต่อ jump head, turn head (n)
หัวเตียง bed head (n)
หัวนิ้วแม่เท้า great toe, big toe
หัวบีตรูต beetroot (n)
หัวปักหัวปำ head over heels

หัวฟัดหัวเหวี่ยง flounce (v)
หัวมุมถนน corner (n)
หัวแม่เท้า big toe (n)
หัวรถจักร engine (n), locomotive
หัวรั้น, ดันทุรัง dogmatic (adj), opinionated, biased stubborn, hardheaded
หัวเราะเบาๆ chuckle (v), laugh, giggle
หัวเราะเยาะ, ดูถูก laugh at (v) deride (v), jeer, mock, ridicule
หัวเราะร่วน, ขำกลิ้ง fall about, fall around, crash about, fall about
หัวเราะร่าเริง chortle (v), chuckle, snort
หัวเราะเสียงดังแหลม cackle (v), cluck, gabble

หัวเรี่ยวหัวแรง anchorman (n)
หัวเรือ bow (n)
หัวเรื่องของการอภิปราย cause (n), subject of discussion
หัวเรื่องย่อย sub-title (n)
หัวล้าน baldness (n), balding
หัวลูกศร arrowhead (n)
หัวหน้า, ผู้นำ chief (n), leader, head, grand master
หัวหน้าคนงาน foreman (n)
หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง forelady (n), forewoman
หัวหน้าคนใช้, พ่อบ้าน butler (n)

หัวหน้าครอบครัว head of the family (n)
หัวหน้าครอบครัว, เจ้าบ้าน paterfamilias
หัวหน้าแต่ในนาม figurehead (n), dummy
หัวหน้าทีม captain (n), leader, commander
หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, กัปตัน captain (n), shipmaster
หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ curator (n), museum officer
ผู้บังคับบัญชา commander (n), commandant, administrator, dictator, ruler, skipper
หัวหน้าเผ่า chieftain (n)
หัวหน้าฝ่าย, คณบดี (ทางการศึกษา) dean (n), the head of a faculty
หัวหน้าฝูง chief of a herd of animals(n)

หัวหน้าพรรค party leader(n)
หัวหน้าพ่อครัว chef (n)
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น