วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคณิตศาสตร์

มีผู้ถามผมเข้ามาเมื่อ 11 มิถุนายน 2555, 18:26

คำถาม คือ
ยังไม่เข้าใจเลยครับ ถ้าโจทย์แบบนี้จะตอบยังไงครับ
1,122+2,378+8,877 = .......

คำตอบ ดูจากลักษณะของโจทย์แล้วเป็นการบวกตัวเลขธรรมดา
โดยที่ตัวเลขทั้งหมดเป็น หลักพัน ซึ่งวิธีการคิดแบบทั่วไป
เราคิดได้ 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การบวกแบบแนวตั้งปกติ โดยอาจจะบวกครั้งละ 2 ตัว
หรือ 3 ตัวพร้อมกันก็ได้
แต่สำหรับโจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการคิดแบบเร็วได้ โดยไม่ได้คำนึง
ถึงวิธีทำมากนัก ขอแนะนำแบบที่ 2
แบบที่ 2 การบวกเลขโดยบวกจากหลังไปหน้า โดยเริ่มจาก
หลักหน่วย เช่น
1,122+2,378+8,877
หล้กหน่วย คือ 2 + 8 + 7 =17
หลักสิบ  คือ 2 + 7 + 7 + 1 = 17
หลักร้อย คือ 1 + 3 + 8 + 1 =  13
หลักพัน  คือ 1 + 2 + 8 + 1 = 12
คือตอบคือ 1,122+2,378+8,877 = 12,377
ดูแบบนี้ยากก็จริงแต่ถ้าคิดในใจจะง่ายและเร็วขึ้นครับ
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น