วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ - ปีทากอรัส

วันครูเอาเรื่องการประยุกต์การใช้ทฤษฎีบทปีทากอรัส
(Pythagorean theorem) มาให้ทำความเข้าใจกัน

***  ใกล้สอบกันแล้ว อย่าลืมหาเวลาอ่านหนังสือกันด้วยนะครับ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น