วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Cilp คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา4

ก็มาดู Clip โจทย์ปัญหากันต่อเลยนะครับวันนี้เอามาให้ดูอีก 4 ตอน
ตอนที่ 1 เซต -  เอกภพสัมพัทธ์ (เป็นเนื้อนหาของม. ปลาย)
Set - Universe


ตอนที่2 ฟังก์ชั่น - การหาค่าของฟังก์ชั่น
Fucntion


ตอนที่3 ทฤษฎีบท ปีทากอรัส
(Pythagoras theorem)


ตอนที่ 4 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
(congruence)


* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น