วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Clip คณิตศาสตร์ - พื้นฐานการคำนวณ2

ก็มาดูต่อจากเมื่อวานนี้กันนะครับ
วันนี้จะเป็นเรื่องของส่วนเศษ

** Clip Basis Maths - Fraction **

ตอนที่ 1 การตัดทอนเศษส่วน
(Reducing Fraction)

ตอนที่ 2 การบวกเศษส่วนแบบเศษส่วนเท่ากัน
(Addition Fraction)

ตอนที่ 3 การลบเศษเส่วนแบบที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
(Substraction Faction)

ในการบวกหรือลบเศษส่วนมีวิธีการเหมื่อนกัน
ดูแล้วขอให้พยายามจับหลักการให้ได้นะครับ

*******

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น