วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ - โอมขายปากกา

หลายวันก่อนมาคนถามคำถามมาเกี่ยวกับการหาร้อยละมา
ในหัวข้อบัญญัติไตรยางค์ ครูเพียงมีเวลาตอบให้วันนี้เอง
คำถามคือ
โอมขายปากกาให้เพื่อนขาดทุน 12 บาท คิดขาดทุนร้อยละ
 7.5 โอมซื้อปากกามาเท่าไร

ต่อไปนี้เป็นวิธีคิดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น