วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด2

การใช้ is, am, are
is, am, are เป็นกริยาช่วยในกลุ่มที่เรียกว่า Verb to be.
ที่ใช้กับประโยค Present Simple Tense โดยที่
** is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์
** am ใช้กับประธานที่เป็น I เท่านั้น
** are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์


แบบฝึกหัด
จงเติม is, am, are ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. That tiger ___ not sleeping under the three.
เฉลยคือ is
เพราะประธานคือ tiger เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
รูปพหูพจน์คือ tigers
ประโยคนี้แปลว่า เสือไม่ได้กำลังนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้

2. A: ___ that a horse?
    B: No, it ____ not. It ____ a zebra.
เฉลยคือ Is, is, is
เพราะ ช่องที่1 ดูจาก that ใช้เป็นประธานเอกพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Is ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ช่องที่2, 3 ดูจากประธาน It เป็นคำสรรพนาม
ที่ใช้แทน horse ที่เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั้นม้าใช่ไหม?
  B: ไม่, มันไม่ใช่(ม้า) มันเป็นม้าลาย

3. A: ____ those snakes?
    B: Yes. They_____.
เฉลยคือ Are, are
เพราะ ช่องที่1 ดูจาก snakes เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Are ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ช่องที่2 ดูจากประธาน They เป็นคำสรรพนามที่
ใช้แทน snakes ที่เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั้นงู(หลายตัว)ใช่ไหม?
  B: ใช่, พวกมันเป็นงู

4. There ____ a picture of an elephant on the wall.
เฉลยคือ is
สังเกตจากคำว่า picture เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ประโยคนี้แปลว่า มีรูปของช้างรูปหนึ่งอยู่ที่ฝาพนัง

5. Four bicycles ____ in my house.
เฉลยคือ are
สังเกตจากคำว่า bicycles เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า จักรยาน 4 คันในบ้านของฉัน

6. A postman ____ in the post office.
เฉลยคือ is
สังเกตจากคำว่า postman เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า บุรุษไปรษณีย์อยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์

7. They ____ not famers.
เฉลยคือ are
สังเกตจากคำว่า They เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาไม่ใช่ชาวนา

8. We ____ students but they ____ not students.
เฉลยคือ are, are
สังเกตจากคำว่า We, they เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเราเป็นนักเรียนแต่พวกเขาไม่ใช่นักเรียน

9. ___ there ten roses in the vases?
เฉลยคือ Are
สังเกตจากคำว่า roses(กุหลาบ) เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Are ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ประโยคนี้แปลว่า มีกุหลาบ 10 ดอกอยู่ในแจกันใช่ไหม?

10. They ____ not merchants.
สังเกตจากคำว่า They เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาไม่ใช่พ่อค้า

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ
* * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น