วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - ต้อง ในภาษาอังกฤษ

ตอนครูจะทำตามที่เคยสัญญาไว้นะครับว่าจะเอาเรื่องของ
คำว่า ต้อง ในภาษาอังกฤษมาให้พวกเราอ่านกัน
คำว่า ต้อง ในภาษาอังกฤษที่ใช้กันมี 2 พวก
1. must
2. has to , have to

must = ต้อง (เป็นคำกริยาช่วย)
รูปแบบ must + V1(กริยาช่องที่ 1)
วิธีการใช้
1. ใช้ในประโยคที่เป็นคำสั่ง, เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือ
สิ่งที่ต้องกระทำ (มากความหนักแน่นกว่า Has to , have to) เช่น

All students must pass an entrance examination to study at this university.
นักเรียนทุกคนต้องสอบคัดเลือกให้ผ่านเพื่อจะได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนี้

You must take some medicine for that cough.
คุณต้องทานยาสำหรับอาการไอ

You must have a permit to enter the building.
คุณห้องได้รับอนุญาตเพื่อที่จะเข้าไปในตึก

We must become old.
ทุกคนต้องแก่ตัวลง

All human being must die.
มนุษย์ทุกคนต้องตาย

I must do everything by myself.
ฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเอง

You must follow the traffic rules strictly.
คุณต้องทำตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด

I must be home by ten.
ฉันต้องถึงบ้านก่อน 10 โมง

Every man must do military service in my country.
ในประเทศของฉัน ผู้ชายทุกคนต้องเข้ารับราชการทหาร

I must go now. See you.
ฉันต้องไปก่อนแล้ว แล้วพบกันใหม่

A nurse must be trained for many years.
นางพยาบาลต้องได้รับการอบรมหลายปี

2. ใช้ในประโยคที่แสดงความแน่ใจในเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
That must be Tom.
นั้นต้องเป็นทอมแน่ๆ

I sure (that) he must be 22 years old.
ฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยู่ 22 ปี

This must be the right telephone number.
นี้ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องแน่ๆ

My mother must be cooking something in the kitchen.
แม่ของฉันต้องกระลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในครัว

รูปปฏิเสธของ must คือ must not (mustn't) = ต้องไม่
วิธีการใช้

1. ใช้ในการห้ามหรือการไม่อนุญาตให้ทำสิ่งต่างๆ
You must not eat that. it is for children.
คุณต้องไม่กินมัน นั้นมันสำหรับเด็กๆ

It is a toxic chemical. We must not touch it.
มันเป็นสารเคมีที่มีพิษ พวกเราต้องไม่สัมผัสมัน

Children must not play near the road.
เด็กๆต้องไม่เล่นอยู่ใกล้กับถนน

You mustn't drink so much. It's not good for your health.
คุณต้องไม่ดื่มมากเกินไป มันเป็นสิ่งที่ไม่ดัต้องสุขภาพ

2. ใช้แสดงความไม่แน่ใจกับบางเรื่องราว
That must not be Jim. He is too short.
นั้นต้องไม่ใช้จิมแน่ๆ เขาเตี้ยแก่ไป

หมายเหตุ
ในการใช้งานจริง บางครั้งคนฝรั่งก็ใช้ทั้ง 2 คำนี้ปนๆกันไป
(แบบอนุโลม)
Policemen have to wear a uniform.
ตำรวจต้องสวมเครื่องแบบ

You have to have a visa to come to America.
คุณต้องมีวีซ่าเพื่อที่จะไปอเมริกา

has to, have to = ต้อง (เป็นคำกริยาช่วย)
รูปแบบ
has to + กริยาช่องที่ 1 ใช้กับประธานเอกพจน์
have to + กริยาช่องที่ 1 ใช้กับประธานพหูพจน์
วิธีใช้
ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงถึงความจำเป็นในการสิ่งต่างๆ
ที่ไม่ใช้การบังคับหรือตามกฎเกณฑ์

The students have to go to school every day.
นักเรียนต้องไปโรงเรียนทุกวัน

He has to tell us the truth.
เขาต้องพูดความจริงกับพวกเรา

I have to be home by moon.
ฉันต้องถึงบ้างก่อนเที่ยง

My daughter has to cook for the whole family.
ลูกสาวของฉันต้องทำอาหารให้ทุกคนในบ้าน

รูปปฏิเสธของ has to , have to คือ
do not have to หรือ don't have to

I don't have to get up early at weekend. (I can stay in bed as long as I want.)
ฉันไม่ต้องตื่นนอนแต่เช้าตอนวันหยุด (ฉันสมารถนอนได้นานขึ้นตามที่ฉันต้องการ

He doesn't have to do anything if you don't want to.
เขาไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ ถ้าเขาไม่ต้องการทำ

We don't have to pay for it. It's free.
พวกเราไม่ต้องจ่ายเงิน มันฟรี

You don't have to go with me. I can go with him
คุณไม่ต้องไปกับฉันก็ได้ ฉันไปกับเขาได้

* * * * * * * *

2 ความคิดเห็น:

 1. (¯`°❤‿❤.•°•.*★-Oracha Malee-★*.•°•.❤‿❤°´¯)7 มีนาคม 2554 00:52

  อาจาร หนูอยากให้อาจารช่วยหน่อยค่ะ

  พอดีจะสอบเเล้ว เรื่องเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

  มันเป็นแบบไหน มีประโยคยังไงบ้าง

  อาจารช่วยบอกทีนะค่ะ หนูจะท่องจำ

  ขอก่อนวันที่ 12 มีนาคม นะค่ะ 555+

  หนูไม่ได้เร่งนะ แต่ต้องรีบ ๆ อ่าน เดียวจะไม่เข้าวมองหนูตอนสอบ

  ขอบคุณอาจารมาก ๆ ค่ะ อิอิ

  ตอบลบ
 2. (¯`°❤‿❤.•°•.*★-Oracha Malee-★*.•°•.❤‿❤°´¯)7 มีนาคม 2554 00:54

  แก้ * เดียวจะไม่เข้าสมองหนูตอนสอบ

  555+ รีบพิมพ์จัด พิมพ์ผิดสะงั้น

  โทษค่ะ 555

  ตอบลบ