วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำศัพท์เกี่ยวกับ ข้าว

วันนี้เป็นวันตรุษจีน ครูก็ขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขไปตลอดปีและตลอดไป ครับ ......
พอบอกว่ามีกินมีใช้เลยคิดถึงคำว่าข่าวขึ้นมาได้ เลยหาคำศีพท์
เกี่ยวกับข้าวมาให้ดูกันครับ

ข้าว, ข้าวสาร, ข้าวเจ้า   rice (n)
ข้าวก้นบาตร    leftover (from the monk)
ข้าวเกรียบ    crisp rice
ข้าวเก่า    stale rice
ข้าวแกง    rice and curry

ข้าวแช่    rice in ice water
ข้าวซ้อมมือ    coarse rice, half-polished rice
ข้าวซึ่งสีเอาเปลือกออกแล้ว, ปลายข้าว    grits (n)
ข้าวแดง, ข้าวที่ยังไม่ได้สี    brown rice
ข้าวต้ม, โจ๊ก    gruel (n)

ข้าวต้มกุ๊ย    rice congee, rice gruel, boiled rice
ข้าวต้มเครื่อง    rice congee mixed with meat
ข้าวตอก    popped rice
ข้าวนาปรัง    out-of-season rice
ข้าวนึ่ง, ข้างเหนียว    sticky rice, glutinous rice, parboiled rice

ข้าวเปลือก   paddy (n)
ข้าวผัด    fried rice
ข้าวโพด, เมล็ดข้าวโพด   corn (n)
ข้าวโพด    maize (n)
ข้าวโพดคั่ว    popcorn (n)

ข้าวมอลต์    malt (n)
ข้าวยากหมากแพง   deficiency, famine, insufficient
ข้าวสาลี    wheat (n)
ข้าวสุก, ข้าวสวย    cooked rice
ข้าวหน้าปลาดิบของญี่ปุ่น, ซูชิ    sushi (n)

ข้าวหมูแดง    serving of rice with roasted pork on top
ข้าวหลาม     glutinous rice roasted in bamboo joints
ข้าวหลามตัด(อาหาร)    glutinous rice with coconut milk
ข้าวห่อ    packed food
ข้าวห่อ    wrapped food

ข้าวเหนียว    glutinous rice (n)
ข้าวโอ๊ต    oat (n)
ปลูกข้าว   to seed rice
รูปข้าวหลามตัด   diamond-shape quadrangle

****

1 ความคิดเห็น: