วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Clip คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา1

วันนี้ครูเอา Clip คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาพื้นฐาน
ต่างๆที่ควรทราบ มาให้ดูกัน 4 ตอนนะครับ

** Maths cilps Basic Problems **

ตอนที่ 1 เรื่องตัวประกอบของจำนวน
(Composite Number)


ตอนที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนโดยการหารสั้น
(Factoring Number by Short Dividind Mothod)


ตอนที่ 3 เรื่องเปอร์เซ็นต์ - ร้อยละ
(Percentage Problem)

ตอนที่ 4  เลขยกำลัง
(Power Number)


ตอนที่ 5 การหาตัวคูณร่วมน้อย (ครน.)
Least Common Denominator, LCD


หวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับ
* * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น