วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Clip คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา2

ก็ดู Clip โจทย์ปัญหา กันต่อเลยนะครับ

ตอนที่1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม. (ตัวหารร่วมมากที่สุด)
(GCD Problem)


ตอนที่2 รากที่2
(Square Root)ตอนที่3 โจทย์ปัญหาคุณสมบัติของรากที่2
(Property of Square Root )


ตอนที่4 การค่าของรากที่ 2 -1
(Value of Square Root)


ตอนที่5 การค่าของรากที่ 2 -2

(Value of Square Root)* * * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น