วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ศัพท์ที่มีคำว่า เวลา

วันนี้ไปเห็นแผ่นหนังเรื่อง twilight แล้วนึกถึงคำศัพท์เกี่ยวกับเวลา
ขึ้มมาได้ เลยรวบรวมมาให้พวกเราได้อ่านกันกัน

กลางวัน    day (n)

ก่อนเที่ยง, เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน    A.M. (ante meridiem)
ช่วงชีวิต    lifetime (n)
ช่วงเวลา    duration (n)
ช่วงหยุดพัก    break (n)

ช่วงหยุดพักทานกาแฟ    coffee break (n)
ชั่วโมง    hour (n)
นอกเวลาทำงานปกติ    overtime (n)
นิรันดร, เวลาที่ยาวนานมาก    eternity (n)
วันหยุด    holiday (n)

เวลา    time (n)
เวลากลางวัน, ตอนกลางวัน    daytime
เวลาก่อนเที่ยง    forenoon (n)
เวลาใกล้รุ่ง   daybreak (n)
เวลาขัดสน, วันที่มีฝนตก    rainy day

เวลาเข้านอน    bedtime (n)
เวลาครบรอบ   cycle time
เวลาจริง    real time (n)
เวลาเช้า, รุ่งเช้า    morning (n)
เวลาเช้าตรู่, เวลาฟ้าสาง   cockcrow (n)

เวลาเช้าตรู่, เวลาฟ้าสาง   dawn (n)
เวลาทำการ    office hours (n)
เวลาทำงาน    working hours (n)
เวลาที่จะสายเกินไป, เวลาที่เหมาะสม    high time
เวลาที่น้ำลง    low tide (n)

เวลาเที่ยง    noon (n)
เวลาเที่ยงคืน    midnight (n)
เวลาเที่ยงตรง   high noon,at noon
เวลานัดหมาย   appointed time (n)
เวลานาน   long (n)

เวลาในการประชุม, สมัยประชุม    session (n)
เวลาในท้องถิ่น    local time (n)
เวลาปฏิบัติงาน    execution time
เวลาปิด    closing-time(n)
เวลาเปิด    opening-time (n)

เวลาเปิดร้าน    opening time (n)
เวลาผ่านไปเร็วมาก   time flies
เวลาพัก   rest time (n)
เวลาพัก, ช่วงพักครึ่ง   intermission (n)
เวลาพักระหว่างครึ่ง    half time (n)

เวลาโพล้เพล้, สนธยา    gloaming (n)
เวลาโพล้เพล้, สนธยา    half-light (n)
เวลาโพล้เพล้, สนธยา   twilight (n)
เวลามาตรฐาน    standard time (n)
เวลามาตรฐานที่กรีนิช    GMT (Greenwich mean time) (n)

เวลาเย็นก่อนค่ำ, เวลาโพล้เพล้, สนธยา   dusk (n)
เวลารับประทานอาหาร    mealtime (n)
เวลาเริ่ม    beginning time(n)
เวลาเรียน   school hours (n)
เวลาเรียน   studying time(n)

เวลาเล่น, เวลาพักผ่อน    playtime (n)
เวลาว่าง    leisure (n)
เวลาสำคัญ    moment (n)
เวลาหมด    Time is up. (เป็นประโยค)
เวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, เคอร์ฟิว   curfew (n)

เวลาอาหาร    meal time(n)
หลังเที่ยง, ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน    P.M. (post meridiem)
อดีต, เวลาที่ผ่านไปแล้ว    past (n)
อนาคต    future
โอกาสที่ดี    occasion (n)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น