วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่15 พื้นที่และปริมาตร

ตอนนี้เป็นเรื่องของพื้นที่และปริมาตร
เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องจำสูตรต่างๆให้ได้
ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าเส้นรอบรูปกับพื้นที่กันก่อน

เส้นรอบรูป หมายถึง ระยะทางรวมกันของเส้นขอบของรูป
ทั้งหมด 1 รอบ เช่น
   บ้านนี้มีรั้วบ้านรอบบ้านยาว 100 เมตร
   เดินรอบสวน 1 รอบเป็นระยะทาง 500 เมตร
พื้นที่ หมายถึง ขนาดของอาณาบริเวณปิดของรูป 2 มิติ เช่น
    บ้านนี้มีพื้นที่ 100 ตารางวา, 
    มีที่นาอยู่ 4 ไร่
1. พ่อมีสวนดอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
     ทุกวันพ่อจะเดินรอบสวนนี้วันละ 4 รอบ พ่อเดินรอบสวนนี้
    เป็นระยะทางกี่เมตร
วิธีทำ  เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม
   = 2(กว้าง + ยาว)
  
   = 2(8 + 10)
   = 2×18
   = 36
พ่อจะเดินรอบสวนนี้วันละ 4 รอบ
จะได้ระยะทาง 36×4 = 144 เมตร

2. จากข้อ 1 สวนดอกไม้นี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร
วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว = 8×10 = 80 ตารางเมตร

3. สี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีพื้นที่ 60 ตารางเมตร กว้าง 5 เมตรจะยาวกี่เมตร
วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว
                              60 = 5 × ยาว
                           ยาว = 60 / 5
                                  = 12 เมตร
 

6. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีความกว้าง 2 ซ.ม. ลูกเต๋าลูกนี้

มีพื้นผิวทั้งหมดเท่าไหร่
วิธีทำ แต่ละหน้าของลูกเต๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมี 6 หน้า
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน = 2×2 = 4 ตาราง ซม.
ลูกเต๋าลูกนี้มีพื้นผิวทั้งหมด = 4×6 = 24 ตร.ซม.
*** สู้...สู้....อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับ ***

3 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว วารี สุขกระโทก ศรช.วัดบางประทุนนอก
  น่าสนใจ

  ตอบลบ
 2. ข้อสี่ มันกำหนด รัศมีมา 14 ไม่ไช่หรอรับ ไม่ไช่ เส้น ผ่านศูนย์กลางน่ะ ทำไม เอา 7 ไปคณอ่ะพ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากครับ ผมได้แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วครับ

   ลบ