วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงาน16 ปริมาตร

ตอนนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วแต่เป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
ปริมาตร หมายถึง ขนาดของความจุของรูปทรง 3 มิติ เช่น
  นมกล่องกล่องขนาด 250 มิลลิลิตร,
  ตู้ปลาขนาด 16 x 12 x 10 ลูกบาศ์กนิ้ว
พอจะนึกภาพออกแล้วก็มาดูโจทย์กัน

1. สระน้ำมีขนาด กว้าง, ยาว, สูง เท่ากับ 12, 10, 6 มีความจุกี่ลูกบาศก์เมตร
วิธีทำ ปริมาตรของปริซึม
    = กว้าง×ยาว×สูง
    = 12 × 10 × 6
    = 720 ลูกบาศก์เมตร
   

3. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีขนาด 5 ซ.ม. จะมีปริมาตรเท่าไหร่
วิธีทำ ปริมาตรของลูกบาศก์
  = ด้าน × ด้าน× ด้าน

  = 5 ×5 ×5
  = 125 ลูกบาศก์เมตร

4. จากข้อ ลูกเต๋า 4 ลูก มีความจุเท่าไหร่
( เปลี่ยนโจทย์ตามตัวสีแดง )
วิธีทำ มีความจุ = 125 × 4 = 500 ลูกบาศก์เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น