วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่9 เอกนามใบงานนี้เกี่ยวกับเรื่องของ การบวก - ลบ - คูณ ตัวแปร หรือ
เรียกให้ถูกต้องคือ การบวก - ลบ - คูณเอกนามและพหุนาม
เป็นอีกเรื่องที่ไม่ยาก แต่ขอให้ค่อยๆ อ่าน สังเกต และ
คิดตามไปเรื่อยๆ แล้วจะเข้าใจได้เอง......ครับ
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2554 เวลา 05:19

    วารี สุขกระโทก ศรช. วัดบางประทุนนอก

    ตอบลบ