วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่8 รากที่ 2-1

ใบงานนี้เป็นเรื่องของรากที่ 2 อ่านดูไม่ค้นเคยเท่าไหร่
ไม่ยากแค่ไม่ตกใจกับสัญลักษณ์ จริงๆใช้เรื่องของการคูณ
และหารมาใช้ เท่านั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น