วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่18 การหาค่ากลาง

เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง สถิติ
เป็นอีกเรื่องที่นักศึกษาต้องจำสูตรต่างๆ ให้ได้
ต่อไปนี้เป็นคำที่ควรจำความหมายให้ได้

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ การหาตัวแทนของข้อมูลโดยการ
  นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวของตัวเลข
ฐานนิยม คือ การหาตัวแทนของข้อมูลโดยการ
  ดูจากข้อมูลที่มีซ้ำกันมากที่สุด
มัธยฐาน คือ การหาตัวแทนของข้อมูลโดยการ
  ดูจากตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่
  เรียงลำดับดีแล้ว


Page 29 (แถว2)

แบบฝึกหัด จากข้อมูลแต่ละข้อ จงหาฐานนิยม
1. 10, 9, 9, 7, 8, 9, 11 จะได้ 9
2. 9.1, 6.2, 9.2, 9.4, 8.9, 9.2 จะได้ 9.2
3. 8, 7, 8, 10, 7, 7, 12, 11 จะได้ 7

แบบฝึกหัด จงหาฐานนิยมและมัธยฐาน ข้อมูลที่กำหนดให้
1. 4, 7, 5, 8, 8, 10, 11
ฐานนิยม คือ 8
เรียงลำดับข้อมูลจะได้ 4, 7, 5, 8, 8, 10, 11
มัธยฐาน เท่ากับ 8

2. 1, 3, 12, 3, 7, 3, 9, 9, 3
ฐานนิยม คือ 3
เรียงลำดับข้อมูลจะได้ 1, 3, 3, 3, 3, 7, 9, 9, 12
มัธยฐาน เท่ากับ 3

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2554 04:54

  นางปวีณา เอกวงษา ศรช.วัดบางประทุนนอก
  อยากให้อาจารย์ ทําต่อไป แล้วจะเข้ามาดูใหม่นะคะ
  1.ก.พ.2554.19.50น.

  ตอบลบ
 2. ต้องทำต่อแน่นอนครับ
  แล้วอย่าลืมไปดู Clip คณิตศาสตร์ ด้วยนะครับ
  krutee...

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 02:43

  นางสาววารี สุขกระโทก ศรช.วัดบางประทุนนอก
  น่าสนใจ

  ตอบลบ