วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่10 ปีทากอรัส

ใบงานนี้เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากโดยเฉพาะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและจริงๆมีประโยชน์มาก แต่ก่อน
ที่คุณจะอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ต้องมีพื้นฐานของ
เรื่อง เลขยกกำลัง, รากที่2 และการแก้สมการกำลัง2
มาบ้าง(ดูทบทวนจากหัวข้อที่ผ่านๆ มาได้ครับ)

ทฤษฎีบทปีทากอรัส
สามเหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสามเหลี่ยมที่มุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
หรือ มีขนาด 90 องศา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น