วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่14 อัตราตรีโกณมิติ

เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ (เบื้องต้น)เรื่องนี้เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากในลักษณะของ
ความสัมพันธ์กันระหว่างมุมกับด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น