วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่3 ครน. หรม.

ใบงานที่ 3
ครน. และ หรม.

จงพิจารณาถูกหรือผิด Page 5 (แถว1)
1) 6 เป็นครน. ของ 2, 3   ถูก
2) 4 เป็นครน. ของ 2, 4   ถูก
3) 28 เป็นครน. ของ 4, 7   ถูก
4) 12 เป็นครน. ของ 2, 3, 6   ผิด
5) 12 เป็นครน. ของ 3, 5   ผิด 15
6) 15 เป็นครน. ของ 3, 5   ถูก
7) 16 เป็นครน. ของ 2, 4, 8   ผิด 8
8) 36 เป็นครน. ของ 4, 6, 9   เป็น
9) 36 เป็นครน. ของ 6, 9, 12  เป็น
10) 40 เป็นครน. ของ 4, 8, 10  เป็น


หรม.
จงพิจารณาถูกหรือผิด

1) 3 เป็นหรม. ของ 3, 6   ถูก
2) 6 เป็นหรม. ของ 3, 6   ผิด 3
3) 3 เป็นหรม. ของ 6, 9   ถูก
4) 6 เป็นหรม. ของ 6, 9   ผิด 3
5) 5 เป็นหรม. ของ 5, 10   ถูก
6) 5 เป็นหรม. ของ 5, 15   ถูก

จบใบงานที่ 3 ครับ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น