วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ที่มีคำว่า ลูก

วันนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝากเป็นคำที่มีคำว่า ลูก ลองมาดูกัน
ค่อยๆ ดูๆ ค่อยๆจำ นะครับ

การบริการลูกค้า   customer service (n)
ลูก    child (n)
ลูกกรง, แท่ง    bar (n)
ลูกกระดุม    button (n)
ลูกกระเดือก    Adam's apple (n)

ลูกกระสุนปืน   bullet (n)
ลูกกวาด    candy (n)
ลูกกวาด    toffee (n)
ลูกกวาด   sweets (n)
ลูกไก่    chick (n)

ลูกขนไก่    shuttlecock (n)
ลูกขุน    jury (n)
ลูกเขย   son-in-law (n)
ลูกครึ่ง    half-breed (n)
ลูกค้า    customer, purchaser (n)

ลูกค้า, ลูกความ   client (n)
ลูกค้าประจำ    regular customer (n)
ลูกคิด    abacus (n)
ลูกคู่ร้องเพลง   chorus (n)
ลูกจ้าง    employee (n)

ลูกจ้างชั่วคราว    casual worker (n)
ลูกจ้างรัฐบาล     government employee(n)
ลูกชาย    son (n)
ลูกชายของหลาน   great nephew (n)
ลูกชิด    palm candy (n)

ลูกชิ้น   meat ball (n)
ลูกชิ้นหมู   pig ball (n)
ลูกตา   eye, eyeball (n)
ลูกเต๋า    dice (n)
ลูกทีม, ผู้ร่วมทีม   staff (n)

ลูกโทษ   Penalty (n)
ลูกธนู, เกาทัณฑ์    arrow (n)
ลูกบอล    ball (n)
ลูกบอลชายหาด   beach ball (n)
ลูกบาศก์    cube (n)

ลูกบุญธรรม    adopted child (n)
ลูกปัด, ลูกประคำ    bead (n)
ลูกโป่ง    balloon (n)
ลูกผู้ชาย    man (n)
ลูกผู้หญิง   woman (n)

ลูกพรรค    member of a political party (n)
ลูกพี่ลูกน้อง    cousin (n)
ลูกมือ, ผู้ช่วย    assistant (n)
ลูกระเบิด    bomb (n)
ลูกเรือ    crew (n)

ลูกเรือบนเครื่องบิน    aircrew (n)
ลูกเรือบนเครื่องบิน    flight crew (n)
ลูกเล่น, ชั้นเชิง     tactics(n)
ลูกสะใภ้    daughter-in-law (n)
ลูกสาว    daughter (n)

ลูกสาวของหลาน    great niece (n)
ลูกเสือ(ชาย)    boy scout (n)
ลูกเสือ(หญิง), เนตรนารี    girl scout (n)
ลูกหนี้    debtor, mortgagor (n)
ลูกหนี้การค้า     account receivable (n)

ลูกหนี้คุณภาพต่ำ    sub-prime (n)
ลูกอ่กอน, ทารก, เด็กแรกเกิด    baby (n)
ลูกอ่อนของสัตว์    newborn (n)


********
อย่าลืมช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ....

1 ความคิดเห็น: