วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่13 อัตราส่วน

เรื่องอัตราส่วน
สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเศษส่วน
ถ้าเข้าใจเรื่องเศษส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ยาก

อัตราส่วน หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่าง
จำนวน 2 จำนวน สัญลักษณ์ a : b (อ่านว่า a ต่อ b)

อัตาส่วนต่อเนื่อง Page 22 (แถว1)
อัตาส่วนต่อเนื่อง เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างอัตราส่วน
2 อัตราขึ้นไป
ตัวอย่าง
1. ให้ x : y เท่ากับ 7 : 2 และ y : z เท่ากับ 3 : 5
จงหา x : y : z
วิธีทำ สังเกตตัวที่ซ้ำกันคือ y  ทำให้ y ทั้ง 2 อัตราเท่ากัน
โดยการหาค.ร.น. ของ 2 กับ 3 คือ 6
จะได้ x : y = 7×3 : 2×3 = 21 : 6
และ y : z = 3×2 : 5×2 = 6 : 10
นั่นคือ x : y : z = 21 : 6 : 10

2. ให้ x : y เท่ากับ 8 : 3 และ y : z เท่ากับ 4 : 7
จงหา x : y : z
วิธีทำ สังเกตตัวที่ซ้ำกันคือ y  ทำให้ y ทั้ง 2 อัตราเท่ากัน
โดยการหาค.ร.น. ของ 3 กับ 4 คือ 12จะได้ x : y = 8×4 : 3×4 = 32 : 12และ y : z = 4×3 : 7×3 = 12 : 21
นั่นคือ x : y : z = 32 : 12: 21

3. ให้ a : b เท่ากับ 4 : 9 และ b : c เท่ากับ 3 : 5
จงหา a : b : c
วิธีทำ สังเกตตัวที่ซ้ำกันคือ b
ทำให้ ทำให้ b ทั้ง 2 อัตราเท่ากัน
โดยการหาค.ร.น. ของ 9 กับ 3 คือ 9จะได้ x : y = 4: 9
และ y : z = 3×3 : 5×3 = 9 : 15
นั่นคือ x : y : z = 4 : 9: 15

เสร์จแล้วอย่าลืม ใส่ชื่อนักศึกษา ศูนย์การเรียน เวลา ด้วยนะครับ
สำหรับผู้ที่ผ่านมาดูมาก็ร่วมใส่ความคิดเห็นได้ครับ
ไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้ ขอบคุณมากๆ...

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2554 04:42

    นางปวีณา เอกวงษา ศรช.วัดบางประทุนนอก
    ชอบมากๆ 19.40น.

    ตอบลบ