วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่11 การแทนค่า

การแทนค่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนงงๆ ได้แต่ขอ
ให้ลองทำความเข้าใจแบบนี้ก่อน คือ หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่
การเปลี่ยนจากตัวแปรให้เป็นตัวเลข แล้วทำการคำนวน
ออกมาให้ได้คำตอบ

การนำไปใช้

ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ y = 2x + 1
1)  (0, 1)    คำตอบ ใช่
      แทนค่า x = 0 และ y = 1
      จะได้ 1 = 2×0 + 1 = 1 เป็นจริง

2)   (3, 7)     คำตอบ ใช่
     แทนค่า x = 3 และ y = 7
     จะได้ 7 = 2×3 + 1 = 7 เป็นจริง

3)   (–2, –3)    คำตอบ ใช่
     แทนค่า x = –2 และ y = –3
     จะได้ –3 = 2× (–2) + 1 = –3 เป็นจริง

4)   (5, –11)     คำตอบ ไม่ใช่
      แทนค่า x = 5 และ y = –11
      จะได้ –11 = 2× 5 + 1 = 11 เป็นเท็จ


ข้อใดเป็นคำตอบของระบบสมการ
2x + y = 1 และ x – y = 3
1)   (2, –1)
แทนค่า x = 2 และ y = –1
 2x + y = 1             x – y = 3
2×2 –1 = 1       2 – (–1) = 3
    4 – 1 = 1           2 + 1 = 3
          3 = 1 เท็จ           3 = 3 จริง
ดังนั้น (2, –1) ไม่เป็นคำตอบของระบบสมการนี้


2)    (1, –1)
 แทนค่า x = 1 และ y = –1
        2x + y = 1           x – y = 3
2×1 – (–1) = 1      1 – (–1) = 3
           2+1 = 1           1 + 1 = 3
               3 = 1 เท็จ           2 = 3 เท็จ
ดังนั้น (1, –1) ไม่เป็นคำตอบของระบบสมการนี้1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2554 เวลา 07:48

    ลองอ่านทำความเข้าใจดูน่าครับ เป็นกำลังใจให้นักเรียนของครูทุกคนครับ

    ตอบลบ