วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์: ใบงานที่ 17 เซต

เรื่องของ เซต (เบื้องต้น) 
เซตเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจ เช่น กลุ่มของเพื่อนนักเรียนในห้อง
กลุ่มของสมาชิกในบ้าน
กลุ่มของหนังสือในห้องสมุด
กองสมุดที่อยู่บนโต๊ะ
กองทหารที่มาช่วยชาวบ้าน
ฝูงวัวที่อยู่ในทุ่ง

จากตัวอย่างที่ครู เขียนว่า คำว่า กลู่ม, กอง, ฝูง ใน
วิชาคณิตศาสตร์จะแทนด้วยคำว่า เซต นั้นเอง และ
เวลาที่เรียนเรื่องนี้ จะมีสัญลักษณ์ที่ต้องจำและ
ทำความเข้าใจ ค่อนข้างมากเลยรู้เหมือนยาก แต่ครู
ก็อยากบอกว่า มันไม่เกินความตั้งใจและความพยายาม
ของเราไปได้ นะครับ เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2554 02:33

    วารี สุขกระโทก ศรช.วัดบางประทุนนอก
    น่าสนใจ

    ตอบลบ