วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ: ประโยคคำถาม1

วันนี้มีเรื่องของประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมา ฝากกันนะครับ

ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ

การตั้งประโยคคำถามตามหลักไวยกรณ์แล้วมี 3 ชนิด ได้แก่
1. Wh - question เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย คำเหล่านี้
   What = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
   When = เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
   Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
   Which = สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ
   Why = ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล
   Who = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นประธานของประโยค
   Whom = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็นกรรมของประโยค
   Whose = ของใคร ใช้ถามความเป็นเจ้าของ
   How = อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์

2. Yes - No question เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย คำกริยาช่วย
     ใช้ถามเพื่อให้ตอบรับหรือตอบปฏิเสธ

3. Question tag เป็นคำถามสั่นๆที่อยู่ต่อท้ายประโยค
   ใช้คำถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจ
****************
****************
ต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามกัน

กลุ่มที่1 Wh - question
what = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

What is your name?    คุณชื่ออะไร?
   My name is Sorot.    ฉันชื่อโสรส
What is his surname?     นามสกุลของเขาคืออะไร?
   His surname is Mee lab.   นามสกุลของเขาคือ มีลาภ
What is your father?    พ่อของคุณเป็นอะไร?
   My father is an engineer.     พ่อของฉันเป็นวิศวกร
What are they?    พวกเขาเป็นอะไร
   They are my students.   พวกเขาเป็นนักเรียนของฉัน
What are you looking for?   คุณกำลังมองหาอะไร?
   I am looking for a Thai textbook.   ฉันกำลังหาตำราวิชาภาษาไทย
   An Thai textbook.    ตำราวิชาภาษาไทยซักเล่ม

หมายเหตุ look for = มองหา, ค้นหา

What is in the cage?    อะไรอยู่ในกรง?
   A white tiger is in the cage.     เสือขวาอยู่ในกรง
   A white tiger.     เสือขาวตัวหนึ่ง
What time is it?   ตอนนี้เวลาอะไรแล้ว?
   It is 9 o'clock.   ตอนนี้ 9 โมง
   9 o'clock.     9 โมง
What time did she go out?  เธอออกไปตอนกี่โมง?
   She went out at 10 o'clock.   เธอออกไปตอน 10 โมง
   At 10 o'clock.   ตอน10 โมง
What size would you like to buy?    ขนาดอะไรที่คุณต้องการซื้อ?
   I would like to buy big size.     ฉันต้องการซื้อขนาดใหญ่
   Big size.     ขนาดเล็ก
What color do you like most?     คุณชอบสีอะไรมากที่สุด?
   I like red.    ฉันชอบสีแดง
   Red.    สีแดง
What kind of food do you like?     คุณชอบอาหารประเภทไหน?
   I like Thai food.      ฉันชอบอาหารไทย
   Thai food.      อาหารไทย
What is she like?      เธอเป็นคนแบบไหน?
   She is a very nice woman.     เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆ
What is Bangkok like?     กรุงเทพเป็นเมืองแบบไหน
   It is an amazing city.     มันเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ

What's happen?    เกิดอะไรขึ้น?
What's the matter?    เกิดอะไรขึ้น?
What's up?    เกิดอะไรขึ้น?
   หรือ สวัสดีใช้เป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการ

ยกเว้นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย What และจบท้ายแล้ว for?
จะแปลว่า ทำไม เช่น
What does she come here for?
= Why dose she come here?     เธอมาที่นี่ทำไม?
    She come here to find a job.    เธอมาหางานทำที่นี่

*************

When = เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
When do you go home?     คุณกลับบ้านเมื่อไหร่?
   I go home at 18.30.       ฉันกลับมาบ้านตอน 18.30
   I go home in the evening.     ฉันกลับมาบ้านตอนเย็น
When did he go home yesterday?     เมื่อวานคุณกลับบ้านตอนไหน?
   I went home at 20.00 yesterday.      เมื่อวานฉันกลับบ้านตอน 2 ทุ่ม
When will they arrive?        เขาจะมาถึงตอนไหน?
   They will arrvie at noon.    เขาจะมาถึงตอนเที่ยงตรง
When will you do your homework?     คุณจะทำการบ้านตอนไหน
    This night.     คืนนี้

************

Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
Where do you come from?     คุณมาจากไหน?
   I come from Thailand.     ฉันมาจากประเทศไทย
Where is he going?     เขาจะไปที่ไหน?
   He is going to work.     เขาจะไปที่ทำงาน
Where did she go last week?     เธอไปไหนมาเมื่อสัปดาห์ก่อน?
   She went to a hospital.    เธอไปโรงพยาบาล
Where is your house?     บ้านเธออยู่ที่ไหน
   My house is on Silom Road.     บ้านเธออยู่ที่ถนนสีลม

************

Which = สิ่งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่งต่างๆ
Which is your book?      อันไหนเป็นสมุดของคุณ
   The red book.     สมุดสีแดง
   The red one.       สมุดสีแดง

หมายเหตุ  ในที่นี้ one ไม่ได้แปลว่า หนึ่ง
แต่ใช้เป็นคำสรรพนามแทนคำว่า สมุด

Which is her house?     บ้านหลังไหนของคุณ?
    The biggest house.    บ้านหลังใหญ่ที่สุด
    The biggest one.        บ้านหลังใหญ่ที่สุด
Which pen do you like short or long?
ปากกาด้ามไหนที่คุณชอบ สั้นหรือยาว?
    I like the long pen.    ฉันชอบปากกาด้ามยาว
    I like both.                  ฉันชอบทั้งคู่

Which is correct?        อันไหนที่ถูกต้อง?
Which sentence is not correct?     ประโยคไหนที่ไม่ถูกต้อง?
Which choice is best?        ตัวเลือกใดดีที่สุด?

***********
Why = ทำไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล
Why did you go to the book shop?     ทำไมคุณถึงไปที่ร้านหนังสือ
    I went to the book shop because I wanted buy some books.
    ฉันไปร้านหนังสือเพราะฉันต้องการซื้อหนังสือ
   I went to the book shop to buy some books.
   ฉันไปร้านหนังสือเพื่อที่จะซื้อหนังสือบางเล่ม
   I went to the book shop for some books.
   ฉันต้องการไปร้านหนังสือเพื่อหาซื้อหนังสือ

Why did not he work yesterday?
ทำไมเขาไม่มาทำงานเมื่อวานนี้?
   He did not work because he got sick.
   เขาไม่มาทำงานเพราะเขาป่วย
   He got sick.
   เขาไม่สบาย
Why does she come late (today)?
ทำไมเธอมาสาย(วันนี้)?
      She comes late because it is raining.
     เธอมาสายเพราะฝนกำลังตก
     It is raining today.
     ฝนกำลังตก

ข้อสังเกต  คำถามสุดท้ายที่ไม่ใช้ did เนื่องจาก เป็นการถามเหตุการณ์ที่ผู้ถาม พูดในวันนี้กันกับการมาสาย จึงยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน จึงใช้ does มาช่วย
************
พอแค่นี้ก่อนนะครับ กลัวพอเราจะเหนื่อยกันเอาไว้ ต่อกันตอนที่ 2

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://www.kruteeworld.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ

38 ความคิดเห็น:

 1. ดีมาก ขอบใจนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2556 เวลา 06:22

   หาได้ง่าย

   ลบ
  2. ง่ายตรงไหน

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2556 เวลา 01:52

   ได้ความรู้ด้วย   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2556 เวลา 02:48

   ได้งานส่งครูแล้ว ขอบคุณค่ะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2554 เวลา 09:47

  ดีครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 เวลา 19:17

  ได้งานแล้วขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ดีมากเลยครับให้พวกเรามาหาการใช้คำถามของภาษาอังกฤษ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2555 เวลา 13:08

  ดีมากๆเลยค่ะ
  กำลังเป็นที่ต้องการเลย เพราะอบรมพื้นฐานภาษาอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2555 เวลา 20:34

  เยียมมาก thank you

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2555 เวลา 17:23

  ดีค่ะ
  ขอบคุณมากมาย

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2555 เวลา 03:07

  ดีมากเลยๆๆ
  ชอบ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากนะค่ะ ต้องใช้ในการสอบ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5 กรกฎาคม 2555 เวลา 21:18

  ดีมากครับ

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2555 เวลา 18:55

  สุดยอดที่สุดเลย

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2555 เวลา 20:58

  ขอบคุณมากครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ15 กันยายน 2555 เวลา 18:04

  ดีมากเลย อาจารย์ให้แต่งประโยค พอดี เข้ามาอ่านแล้ว เข้าใจ มากขึ้น ว่าแต่งประโยคควรแต่งยังไง

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2555 เวลา 21:26

  ช่วยแต่งเป็นประโยคคำามให้หน่อยได้ไหมค่ะ
  1.เมฆมีกี่ชนิด
  2.ลักษณะของเมฆ cirrus เป็นอย่างไร
  3.เมฆ stratus พบบ่อยในช่วงฤดูไหน
  4.เมฆอะไรทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเทา
  ช่วงตั้งคำถามหน่อยยะค่ะ ด่วนมากๆๆๆๆๆต้องส่งพรุ่งนี้แร้วค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
 16. เนื้อหาสมบูรณ์ มาก ๆ เลยง้ะ. ขอบคุณค้ะ :)

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ31 มีนาคม 2556 เวลา 05:46

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 เวลา 07:50

  มีรายละเอียดดี อ่านแล้วมีความรู้ขึ้นตั้งเยอะเลย ขอบคุณนะคะ แต่ถ้าเนื้อหามากกว่านี้ก็จะสุดยอดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2556 เวลา 03:49

  เเระถ้าขึ้นต้นด้วยhimทัมยางไง

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2556 เวลา 03:50

  จะเเต่งประโยคยางไง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2556 เวลา 06:24

   แล้วจ่ะคิดยังไง

   ลบ
 21. เจ๋งครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 23. คำตอบ
  1. ผมตอบข้อสงสัยให้แล้วนะครับ โดยเขียนอธิบายเพิ่มเติมตอนท้ายให้ นะจะเข้าใจมากขึ้น ครับ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2556 เวลา 05:24

  กาก

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2556 เวลา 00:29

  คนข้างบนเนี่ยจะเขียนทำไมอ่ะ อยู่เฉยๆ ก็ไม่มีใครว่านะ

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. Thank you very much and I appreciate your kindness.

  ตอบลบ
 28. มีงานส่ง แล้วดีใจ มาก ...?

  ตอบลบ