วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คำถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม

วันนี้เอาคำถามที่เกี่ยวรูปสี่เหลี่ยม มาลองให้ดูกันครับ น้องๆ จะได้คำและตอบกันสนุกๆ

คำถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม
1. รูปสี่เหลี่ยมที่มีรูปภายในเป็นมุมฉาก
2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีอะไรที่เหมือนกัน
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีอะไรที่เหมือนกัน
4. มุมภายของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้กี่องศา
5. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีอะไรที่เหมือนกัน
6. รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตร
7. ถ้านำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 แผ่นมีต่อกันจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมใด
8. ถ้านำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 แผ่นมีต่อกันจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมใด
9. รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นสมมาตรมากที่สุด
10. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน 2 คู่
11. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน 1 คู่
12. รูปสี่เหลี่ยมที่ทุกมุมเป็นมุมฉาก
13. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน แต่ด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากัน
14. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน มีด้านที่ขนานกัน 2 คู่และมุมตรงข้ามยาวเท่ากัน
15. รูปสี่เหลี่ยมที่มุกด้านยาวเท่ากันและทุกมุมเป็นมุมฉาก
16. รูปสี่เหลี่ยมทึ่ทุกด้านยาวเท่าแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก
17. รูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้งสี่ยาวไม่เท่ากัน
18. รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน
19. รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
20. รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
21. รูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากัน
22. รูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตร 2 เส้น
23. รูปสี่เหลี่ยมที่ด้านประชิดยาวเท่ากัน 2 คู่
24. รูปสี่เหลี่ยมที่ด้านประชิดยาวเท่ากัน
25. รูปสี่เหลี่ยมที่มุมตรงข้ามเท่ากัน
26. รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านที่ขนานกัน
27.

ถูกหรือผิด
1. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตร 2 แกน
2. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสามารถมีแกนสมมาตร 1 แกน
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร 4 แกน
4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีแกนสมมาตร 2 แกน
5. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีแกนสมมาตร ยาวเท่ากัน 2 แกน
6. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีแกนสมมาตร 2 แกน
7. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมไม่ตั้งฉากกัน
8. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีทุกมุมมีขนาดเท่ากัน
9. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านประชิดยาวไม่เท่ากัน
10. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนาน 1 คู่คือสี่เหลี่ยมคางหมู
11. รูปสี่เหลี่ยมที่มีที่เส้นสมมาตร 1 เส้นคือสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น