วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตอบโจทย์คำถามคณิตศาสตร์

เอาโจทย์คำถามที่มีคนมาฝากไว้ ลองมาทำให้ดู น่าสนในดี

ข้อแรกเป็นของคุณ Paveerath Junlapath
5u-2(3+u) = 5(2u-1)-7u
 5u -6- 2u = 10u -5 -7u
      3u -6 = 3u -5
   3u - 3u = -5 +6
           0 = 1  เป็นเท็จ
ดังนั้น สมการนี้เป็นสมการที่ไม่มีคำตอบ


3(x-4) -x = 6x -2(6+2x)
3x -12 -x = 6x -12 -4x
    2x -12 = 2x -12
   2x - 2x = -12 + 12
           0 = 0  เป็นจริง
ดังนั้น สมการนี้เป็นสมการที่มีคำตอบมากมาย (เป็นจำนวนอะไรก็ได้)
เช่น ให้ x = 4
3(4-4) -4 = 6*4 -2(6+2*4)
3*0 -4 = 24 -2(6+8)
-4 = 24 -2*14
-4 = 24 -28
-4 = -4

หรือ ให้ x = 5
3(5-4) -5 = 6*5 -2(6+2*5)
3*1 -5 = 30 -2(6+10)
3-5 = 30 - 2*16
-2 = 30 -32
-2 = -2

มาลีวางแผนปลูกต้นไม้โดยมีอัตราส่วนของจำนวนต้นมะม่วงต่อจำนวนต้นมะนาวเป็น 5:2 ถ้า ปลูกต้นมะม่วง 150 ต้น จะมีต้นมะนาวกี่ต้น
ให้มาลีปลูกมะนาว m ต้น
ต้นมะม่วงต่อจำนวนต้นมะนาว = 150 : m
5 : 2 = 150 : m
5 / 2 = 150 / m  เปลี่ยนสัญลักษณ์อัตราส่วนเป็นเศษส่วน
5m = 150x2
m = 300 / 5
m = 60
มาลีปลูกมะนาว 60 ต้น

ตรวจสอบดูว่าจริงโดย 150 : 60 = 15 : 6 = 5 : 2


1 ความคิดเห็น:

 1. จากระบบสมการ 2x + 3y = 6 ---------- (1) , 3x + 4y = 7 ---------- (2)ข้อใดเป็นคำตอบของระบบสมการนี้ *
  (1, 1)
  (-3, 4)
  (3, 0)
  (5, -2)

  ตอบลบ