วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์4

วันนี้ผมเอาคำศัพท์ในวิชาคณิตศาสตร์ ที่รวบรวมไว้
มาให้ดูกันอีกตอนหนึ่ง เชิญทัศนาได้เลยครับ
คำนวณ  evaluate

คำนวณความน่าจะเป็นเป็นทศนิยม
    calculate the probability as a decimal
คี่  odd
คู่  even
คูณ  multiple
คูณ  product
คูณทศนิยม  multiply decimals
คู่อันดับ, คู่ลำดับ  ordered pair
จำนวน  number
จำนวนเฉพาะ  prime number

จำนวนเชิงซ้อน  complex number
จำนวนเต็ม  integer, whole number
จำนวนแบบทศนิยม  decimal number
จำนวนคณะ  mixed number
จำนวนคี่  odd number
จำนวนคู่  even number
จำนวนจริง  real number
จำนวนตรรกยะ  rational numbers
จำนวนตรรกยะที่เป็นบวก  positive rational numbers
จำนวนตรรกยะที่เป็นลบ  negative rational numbers

จำนวนที่มี 2 หลัก  2-digit number (tens number)
จำนวนที่มี 3 หลัก  3-digit number (hundreds number)
จำนวนนับ  counting numbers
จำนวนบวก  positive numbers
จำนวนประกอบ  composite number
จำนวนลบ  negative numbers
จำนวนสุ่ม  random number
จำนวนอตรรกยะ  irrational numbers
จุด  point
จุดกำเนิด  origin

จุดทศนิยม  decimal point
จุดยอด  vertex, apex
จุดวิกฤต  critical point
จุดศูนย์กลางของวงกลม  center of a circle
ช่วง  intervals
ชั่วโมง  hour
ฐาน  base
ฐานนิยม  mode
ด้าน  side
ด้านตรงกันข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉาก  hypotenuse

ด้านที่สมนัยกัน  corresponding sides
ดีกรี  degree
ตรีโกณมิติ  trigonometric
ต่อ  per
ตัวเลข  denominator
ตัวเลขโดด(0-9)  digit
ตัวเศษ  numerator
ตัวคูณ  multiplier
ตัวคูณร่วม  common multiple
* * * * *

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2555 04:25

    หวัดดีครับครูตี๋ เก็ตมาแล้วว

    ตอบลบ