วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์5

วันนี้ก็นำเอาคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
มาให้ได้ดูกันอีกตอนนะครับ
ตัวคูณร่วม common multiple
ตัวคูณร่วมน้อย least common denominator (LCD)
ตัวประกอบ factor (noun)
ตัวประกอบร่วม common factor
ตัวส่วน denominator
ตัวหาร divisor
ตัวหารร่วมมาก greatest common divisor (GCD)
ตัวอย่าง example
ตัวอย่าง sample
ตัวอย่างสุม random sampling

ตามเข็มนาฬิกา clockwise
ตาราง table
ตารางแสดงความถี่ frequency table
ทรงกรวย cone
ทรงกระบอก cylinder
ทรงกลม sphere
ทรงตัน solid
ทฤษฎีบท theorem
ทฤษฎีบททวินาม binomial theorem
ทฤษฎีบทปีทากอรัส Pythagorean Theorem

ทวนเข็มนาฬิกา counterclockwise
ทวินาม binomial
ทศนิยมซ้ำ repeating decimals
ท้าทายให้คิด challenge thinking
ทำนาย predict
ที่จุดศูนย์ zero point
ที่ถูกคูณด้วย multiplied by
ที่หารลงตัว divisible
น้อยกว่าศูนย์ below zero
น้อยกว่า fewer

น้อยกว่า less than
นาที minute
น้ำหนัก weight
น้ำหนักสุทธิ์ net weight
นิ้ว inch (in)
บวก plus
บวกทศนิยม add decimals
ปฏิทิน calendar
ปริซึม prism
ปริซึมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangular prism

ปริซึมฐานสามสามเหลี่ยม triangular prism
ปริซึมทรงสี่เหลี่ยม rectangular prism
ปริมาณ, ความจุ capacity
ปริมาณ, ปริมาตร volume
ปิรามิด, พีรามิด pyramid
ปิรามิดฐานสามเหลี่ยม triangular pyramid
ปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangular pyramid
ปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส square pyramid
ผลของการทดลอง experimental results
ผลลัพธ์ outcome
* * *  Merry Christmas ครับ * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น