วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - โรง

วันนี้ครูเอาศัพท์ที่มีความว่า โรง มาฝากให้จดให้จำกันครับ


โรงกลั่น refinery
โรงกลั่นน้ำมัน oil refinery
โรงเก็บเครื่องบิน, โรงซ่อมเครื่องบิน hangar
โรงเก็บยานพาหนะ barn
โรงฆ่าสัตว์ slaughterhouse
โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม factory

โรงงานทอผ้า weaving factory
โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง cannery
โรงงานยาสูบ tobacco factory
โรงทาน almshouse
โรงทำน้ำแข็ง icehouse
โรงนา farm shed

โรงนา, ยุ้งฉาง grange
โรงพยาบาล hospital
โรงพยาบาลโรคจิต mental hospital, lunatic asylum
โรงพลศึกษา gymnasium
โรงพัก, สถานีตำรวจ police station
โรงพิมพ์ press, printing house

โรงพิมพ์ม สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์ publisher
โรงไฟฟ้า power plant
โรงภาพยนต์ cinema, theatre
โรงรถ, อู่ซ่อมรถ garage
โรงรีดนมขายนม dairy
โรงเรียน school

โรงเรียน, สถานศึกษา academy
โรงเรียนกวดวิชา tutorial school
โรงเรียนช่าง trade school
โรงเรียนดัดสันดาน reformatory
โรงเรียนที่มีการเรียนเฉพาะกลางวัน day school
โรงเรียนเทศบาล municipal school

โรงเรียนเทศบาล public school
โรงเรียนนานาชาติ international school
โรงเรียนประจำ, โรงเรียนกินนอน boarding-school
โรงเรียนประถมศึกษา elementary school
โรงเรียนมัธยม high school
โรงเรียนราษฎร์ private school

โรงเรียนสตรี girl school
โรงเรียนสตรีล้วน all-girls school
โรงเรียนสอนดนตรี conservatory
โรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์ Sunday school
โรงเรียนอนุบาล kindergarten
โรงเรียนเอกชน private school, independent school

โรงแรม hotel
โรงแรมหรูหรา swish hotel
โรงละคร, หอประชุม auditorium
โรงละครสัตว์ circus
โรงสวด, ห้องสวดมนต์ chapel
โรงสี mill

โรงหล่อ (โลหะหรือแก้ว) foundry
โรงอาหาร canteen **  โลงศพ  coffin **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น