วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามคณิตศาสตร์

มีผู้ที่ถามคำถามมา 2 ข้อครับ
คะแนนวิทยาศาสตร์เต็ม 80 คะเเนน ยุทธพงศ์สอบได้ร้อยละ 75 ของคะเเนนเต็มยุทธพงศ์สอบได้กี่คะเเนน
ยุทธพงศ์สอบได้ 80 x (75 /100) = 60 คะแนน

คะเเนนภาษาไทยเต็ม 100 คะเเนน วิจาร์นทำได้ร้อยละครึ่งของคะเเนน 44 ของคะเเนนที่ได้ วิจาร์นได้กี่คะเเนน
คำสำคัญในโจทย์ข้อนี้คือ
ร้อยละครึ่งของคะเเนน 44 ของคะเเนน นำตรงนี้มาได้คำตอบเลยเลยครับ
วิจาร์นได้ 44 x (1/2) = 44/2 = 22 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น