วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน

ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอาชีพมาฝากครับ
accounting manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
accounting officer พนักงานบัญชี
accounting supervisor and clerk หัวหน้าฝ่ายบัญชี
administrative worker เจ้าหน้าที่งานธุรการ
advertising manager ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
advocate ทนาย, ผู้แทนในทางกฎหมาย
agricultural economist นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
agricultural engineer วิศวกรด้านการเกษตร
agricultural inspector ผู้ตรวจสอบทางการเกษตร
agricultural technician เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร
agriculturist เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist นักปฐพีวิทยา
air crew officer ลูกเรือบนเครื่องบิน
air traffic controller เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน
aircraft examiner ผู้ตรวจสอบอากาศยาน
airline flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
airport administrator ผู้บริหารฝ่ายท่าอากาศยาน
airport design engineer วิศวกรออกแบบท่าอากาศยาน
animal keepers เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์
animal trainer ผู้ฝึกสัตว์
animation cartoonist นักเขียนการ์ตูน
animator ผู้สร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้
announcer โฆษก, คนประกาศวิทยุ, ผู้อ่านข่าว
answering service operator เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัย
anthropologist นักมานุษยวิทยา
appraiser ผู้ประเมินราคา
apprentice training officer ผู้ฝึกอบรมพนังงานใหม่
archaeologist นักโบราณคดี
architect สถาปนิก, ผู้ออกแบบอาคาร
art director ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
art director ผู้อำนวยการ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
art gallery curator คนดูแลห้องภาพ
art photographer ช่างภาพฝ่ายศิลป์
art restorer ผู้บูรณะงานศิลป์
articled clerk - legal assistant ผู้ช่วยงานศาล
artificial flower maker คนทำดอกไม้เทียม
artist ศิลปิน
artists agent (manager) ผู้จัดการฝ่ายศิลป์
assembly line worker ผู้ทำงานด้านการผลิต
assessor ผู้ประเมิน(ความเสียหาย)
assistant accounting manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
assistant printing worker ผู้ช่วยช่างทาสี
astrologer โหราจารย์, นักโหราศาสตร์
astronomer นักดาราศาสตร์
athletic coach ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
attorney ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
auctioneer ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
audio-video engineer วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
author นักเขียน
automotive electrician ช่างไฟฟ้ายานยนต์
automotive engineer วิศวกรยานยนต์
automotive glass installer ผู้ติดตั้งกระจกบนรถ
auxiliary shop assistant ผู้ช้วยในร้านค้า
baggage porters and bellhops พนักงานถือกระเป๋า
baker คนทำขนมปัง
bank and branch managers ผู้จัดการธนาคารและสาขา
bank clerk พนักงานรับ/จ่ายเงินในธนาคาร
bank teller พนักงานรับ/จ่ายเงินในธนาคาร
banking expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร
barber and hairdresser ช่างทำผม
bartender พนักงานผสมเหล้า
basket-maker and weaver คนสานตระกร้า
beautician ช่างเสริมสวย
beekeeper คนเลี้ยงผึ้ง
bibliographer บรรณารักษ์
bill collector พนักงานเก็บบิล/เงิน
biologist นักชีววิทยา
biscuit maker คนทำขนมปังอบกรอบ
blacksmith ช่างตีเหล็ก
boat builder ช่างต่อเรือ
boiler operator ช่างประกอบหม้อน้ำ
boilermaker ช่างประกอบหม้อน้ำ
book editor บรรณาธิการหนังสือ
bookbinder ช่างทำปกหนังสือ
bookkeeper พนักงานทำบัญชี
Book-Keeper พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
bookmaker คนทำหนังสือ
border patrol agent หน่วยตระเวนชายแดน
botanist นักพฤกษศาสตร์
branch manager ผู้จัดการสาขา
bricklayer ช่างก่ออิฐ
brush maker ช่างทำแปรง
budget analyst นักวิเคราะห์งบประมาณ
building electrician ช่างไฟฟ้าในอาคาร
building inspector ผู้ดูแลอาคาร
building site manager ผู้จัดการไซด์งานก่อสร้าง
bus boy เด็กท้ายรถชาย
business analyst นักวิเคราะห์ธุรกิจ
business consultants ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
business developmentฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
business professor ศาสตราจารย์ธุรกิจ
business service specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางธุรกิจ
butcher  คนขายเนื้อ, คนทำไส้กรอก
butler หัวหน้าคนใช้
button maker ช่างทำกระดุม
cabin attendant ผู้ดูแลห้องโดยสาร
camera mechanic ช่างกล้อง
canning worker คนงานบรรจุกระป๋อง
capital markets officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
captain of an aircraft กัปตันเครื่องบิน
car mechanic ช่างซ่อมรถยนต์
car service worker เจ้าหน้าศูนย์บริการรถยนต์
career counselor ผู้ให้คำปรึกษาอาชีพ
carpet installer ช่างติดตั้งพรต
cartographer นักเขียนแผนที่
cartoonist นักเขียนการ์ตูน
cashier พนังงานเก็บเงินในร้าน
casting director ผู้กำกับการแสดง
ceiling tile installer ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน
cement mason ช่างปูน
ceramic model maker ช่างออกแบบเซรามิก
chauffeurs คนขับรถ
checkout operator พนักงานเก็บเงิน
cheese maker คนทำชีส
chemical engineer วิศวกรเคมี
chemical laboratory technician เจ้าหน้าที่หน้าทดลองเคมี
chemical researcher นักวิจัยทางเคมี
chemist นักเคมี
chemistry professor ศาสตราจารย์ด้านเคมี
child care worker เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
choreographer นักออกแบบท่าเต้น
civil engineerวิศวกรโยธา
cleaner พนักงานทำความสะอาด
clinical dietitian นักโภชนาการทางคลินิก
clinical psychologist นักจิตวิทยาคลินิก
cloakroom attendant ผู้ดูแลห้องรับฝากของ
clothing designer นักออกแบบเสื้อผ้า
coffee roaster คนคั่วกาแฟ
coffeehouse keeper คนดูแลร้านกาแฟ
color technicianช่างเทคนิคทางด้านสี
commentator นักวิจารณ์
Commercial Credit Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
compensation administrator ผู้ดูแลระบบค่าตอบแทน
compliance officer เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
computer operators เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
computer science professor อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์
computer software engineer วิศวกรซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
computer systems engineer วิศรกรระบบคอมพิวเตอร์
conductor วาทยากร, ผู้อำนวยวง, กระเป๋ารถ
construction laborer คนงานก่อสร้าง
contracts managerผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
cook พ่อครัว
copy writer เจ้าหน้าที่เขียนคำโฆษณา
cost accountant นักบัญชีต้นทุน
cost controller ฝ่ายควบคุมต้นทุน
costume attendant ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย
costume attendantsฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
costume design ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
costume designer นักออกแบบเสื้อผ้า
counseling psychologist นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
court administrator ผู้ดูแลระบบศาล
court clerk เจ้าหน้าที่ศาล
crane driver คนขับรถยก
crane operator คนขับรถยก
credit analyst เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
credit control ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
credit manager ผู้จัดการฝ่ายสินเชื้อ
credit, financial analyst นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ, การเงิน
criminal investigator นักสืบ
customer relationship officer พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
customer services manager ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
dairy operator คนทำงานในโรงงานนม
dairy worker คนทำงานในโรงงานนม
dance trainer ครูสอนเต้ารำ
dancer นักเต้น
deaf students teacher ครูสอนคนหูหนวก
decor designer นักออกแบบของตกแต่ง
decorator นักตกแต่ง
dental assistant ผู้ช่วยทันตแพทย์
dentist ทันตแพทย์
design engineerวิศวกรด้านการออกแบบ
developmental psychologist นักจิตวิทยาพัฒนาการ
diamond cutting ช่างเจียรไนเพชร
diesel fitter ช่างฟิตเครื่องยนต์ดีเซล
diplomat นักการฑูต
director of operations ผู้อำนวยการจัดการ
disc jockey (DJ) ดีเจ
dish washer คนล้างจาน
document controller พนักงานฝ่ายเอกสาร
dog trainer ผู้ฝึกสุนัข
doorkeeper คนเปิดประตู
dressing room attendants เจ้าเหน้าที่ดูแลห้องเสื้อ
dressmaker ช่างตัดเสื้อ
driving instructor ครูสอนรถ
ecologist นักนิเวศวิทยา
economics professor อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์
economist นักเศรษฐศาสตร์
educational administrator ผู้บริหารทางการศึกษา
educational psychologist นักจิตวิทยาด้านการศึกษา
electric meter installer ช่างติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า
electrical technician ช่างเทคนิคไฟฟ้า
electronics engineer วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
elementary school administrator ผู้บริหารโรงเรียนประถม
elementary school teacher ครูโรงเรียนประถม
elevator mechanic ช่างซ่อมลิฟท์
employee benefits analyst พนักงานวิเคราะห์ผลประโยชน์
engineer (repair & maintenance) วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
entomologist นักกีฏวิทยา
environmental engineer วิศวกรสิ่งแวดล้อม
estate agent หน้านายค้าที่ดิน
executive secretary เลขานุการผู้บริหาร
explosives expert ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด
external audit ผู้ตรวจสอบภายนอก
family caseworker นักสังคมสงเคราะห์ครอบครัว
fashion designer นักออกแบบเสื้อผ้า
fashion designer นักออกแบบแฟชั่น
fashion model นักแบบแฟชั่น
field control officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
field health officer เจ้าหน้าที่สุขภาพภาคสนาม
field technician เจ้าหน้าที่สนาม
finance manager ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
financial analyst นักวิเคราะห์การเงิน
financial and investment manager ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
financial officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
financial planner ผู้วางแผนด้านการเงิน
financial planning, planner เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
financial researchฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
fire-fighter เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
fisherman ชาวประมง
fitness trainer ผู้ฝึกสอนการออกำลังกาย
flight attendant พนังงานต้อนรับในเครื่องบิน
flight engineer วิศวกรการบิน
foremanหัวหน้าคนงาน
forensic scientists นักวิทยาศาสตร์นิติเวช
fund manager ผู้จัดการกองทุน
furniture designer นักออกแบบเครื่องตกแต่งบ้าน
furniture removal worker พนักงานขนย้ายเครื่องเรือน
general ledger officer พนักงานบัญชีทั่วไป
general manager ผู้จัดการทั่วไป
geneticist ผู้พันธุศาสตร์
geographer นักภูมิศาสตร์
geologist นักธรณีวิทยา
glass blower ช่างเป่าแก้ว
glass painter ช่างวาดลวดลายในแก้ว
glazier ช่างกระจก
goldsmith ช่างทอง
government budget analyst นักวิเคราะห์งบประมาณรัฐบาล
graphic designer นักออกแบบกราฟิก
guide มัคคุเทศก์
hair stylist ช่างทำผม
hairdresser ช่างทำผม
heavy equipment mechanic ช่างเครื่องอุปกรณ์หนัก
herbalist พ่อค้ายาสมุนไพร
high school administrator ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
high school teacher ครูโรงเรียนมัธยม
highway maintenance worker คนงานดูแลรักษาทางด่วน
historian นักประวัติศาสตร์
historical archivist นักเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์
hospital porter เจ้าหน้าที่ขนรถในโรงพยาบาล
hotel manager ผู้จัดการโรงแรม
hotel receptionist พนังงานตอนรับในโรงแรม
ice-cream maker คนทำไอศกรีม
Income Auditor ผู้ตรวจสอบรายได้
industrial engineer วิศวกรโรงงาน
Industrial Engineer วิศวกรอุตสาหกรรม
insurance agent ตัวแทนขายประกัน
interior designer นักออกแบบภายใน
Interior Designer มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
Internal Audit ผู้ตรวจสอบภายใน
internal auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
interviewer ผู้สัมภาษณ์
Investment Portfolio Manager ผู้จัดการการลงทุน
Investment Specialists ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
invoice clerk เจ้าหน้าที่ออกใบกำกับสินค้า
journalist นักข่าว
leasing officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
legal assistant ผู้ช่วยนักกฎหมาย
librarian ครูบรรณรักษ์
lifeguard ทหารรักษาพระองค์, ผู้คอยช่วยชีวิต
lift attendant พนักงานในลิฟท์
lift mechanic ช่างซ่อมลิฟท์
loan credit officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
lyricist ผู้แต่งบทเพลง
management consultant ปรึกษาด้านการจัดการ
marine biologist นักชีววิทยาสัตว์น้ำ
market researcher นักวิจัยตลาด
market risk officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
marketing manager ผู้จัดการด้านการตลาด
marking clerk เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
master of ceremonies พิธีกร
materials officer พนักงานฝ่ายวัสดุ
mechanical engineer วิศวกรเครื่องกล
medical assistant ผู้ช่วยแพทย์
medical coroner แพทย์นิติเวช, หมอชันสูตร
messenger คนส่งเอกสาร
meteorologist นักอุตุนิยมวิทยา
meter reader คนอ่านมิเตอร์
microbiologist นักจุลชีววิทยา
midwife เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์
military officer นายทหาร
mill worker คนงานโรงงาน
minerals surveyor นักสำรวจแร่
mining engineer วิศวกรเหมืองแร่
mining surveyor นักสำรวจแร่
mortician สัปเหร่อ
motion picture director ผู้กำกับภาพ
multimedia designer นักออกแบบสื่อผสม
municipal police officer ตำรวจเทศบาล
museum curator คนดูแลพิพิธภัณฑ์
music director ผู้กำกับดนตรี
music teacher ครูสอนดนตรี
music therapist นักบำบัดด้วยดนตรี
musical instrument tuner คนปรับแต่งอุปกรณ์ดนตรี
musician นักดนตรี
nanny พี่เลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก
nature conservator นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
navigator นักเดินเรือ
news analyst นักวิเคราะห์ข่าว
newspaper editor บรรณาธิการข่าว
newspaper writer นักเขียนข่าว
nuclear engineer วิศวกรนิเคลียร์
nutritionist โภชนกร
occupational therapist นักกิจกรรมบำบัด
oceanographer นักสมุทรศาสตร์
office clerk สำนักงานเสมียน
office worker เจ้าหน้าที่สำนักงาน
operator พนักงานรับโทรศัพท์
package designer นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
palmists หมอดูลายมือ
paralegal ทนาย
paramedic เจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล
paramedic นักศึกษาวิชาแพทย์
parole officer เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน
pawnbroker ผู้รับจำนำ
payroll clerk พนักงานบัญชีเงินเดือน
personal trainer ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
petroleum engineer วิศวกรสำรวจปิโตเลียม
pharmacist assistant ผู้ช่วยเภสัชกร
pharmacist เภสัชกร
philosopher นักปรัชญา
photographer ช่างถ่ายภาพ
physical therapist นักกายภาพบำบัด
physicist นักฟิสิกส์
physiologist ผู้ชำนาญในวิชาสรีรศาสตร์
physiotherapist นักกายภาพบำบัด
piano tuner นักปรับแต่งเปียโน
pilot นักบิน
pizza maker คนทำพิซซ่า
planner นักวางแผน
plastic surgeon ศัลยแพทย์พลาสติก
plumberช่างปะปา
policy analyst นักวิเคราะห์นโยบาย
policy and planning manager ผู้จัดการแผนและนโยบาย
politician นักการเมือง
pollster ผู้สำรวจความเห็นประชาชน
pottery maker ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
private nurse พยาบาลส่วนตัว
private secretary เลขานุการส่วนตัว
product designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์
production manager ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
program assistant ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
project finance ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
project manager ผู้จัดการโครงการ
psychiatrist จิตแพทย์
public relations manager ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
puppeteer คนเชิดหุ่นกระบอก
purchasing manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
quality control engineer วิศวกรควบคุมคุณภาพ
radiation therapist นักรังสีบำบัด
radiologist รังสีแพทย์
real estate agent นายหน้าค้าที่ดิน
real estate broker นายหน้าค้าที่ดิน
receiving clerk เสมียนรับของ
receiving clerk พนักงานฝ่ายรับของ
receiving supervisor หัวหน้าต้อนรับ
receiving supervisorหัวหน้าแผนกรับเข้า(สโตร์)
receptionist พนักงานตอนรับ
referee ผู้ตัดสิน, กรรมการ
registrar นายทะเบียน
rehabilitation officer เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
reporter นักข่าว, ผู้รายงานข่าว
respiratory therapist นักบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
restaurant manager ผู้จัดการร้านอาหาร
retail salesperson พนักงานขายค้าปลีก
roofer ช่างทำหลังคา
safety engineer วิศวกรด้านความปลอดภัย
safety inspector ผู้ดูแลด้านความปลอดภัย
safety officer เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
safety manager ผู้จัดการฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัย
sales assistant ผู้ช่วยขาย, พนักงานค้า
sales manager ผู้จัดการฝ่ายขาย
sales representative ตัวแทนฝ่ายขาย
salesperson พนักงานขาย
sausage-maker คนทำไส้กรอก
school caretaker ภารโรง
security guard ผู้รักษาความปลอดภัย(รปภ.)
self – managerผู้จัดการส่วนตัว
senior accountant พนักงานบัญชี,สมุห์บัญชี
senior accounting manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
service station worker เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ
service technician เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
technical support เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
social worker นักสังคมศาสตร์
sociologist นักสังคมวิทยา
sound engineer วิศวกรด้านเสียง
special forces officers เจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษ
speech writer นักเขียนคำปราศรัย
sports announcer ผู้ประกาศข่าวกีฬา
stage designer นักออกแบบเวที
statistician นักสถิติ
store clerk เสมียนสโตร์
store supervisorหัวหน้าแผนกสโตร์
street cleaner คนกวาดถนน
structural engineer วิศวกรโครงสร้าง
technical service adviser ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
telecommunication engineerวิศวกรโทรคมนาคม
telecommunications engineer วิศวกรด้านโทรคมนาคม
teller พนังงานฝาก, ถอนเงินในธนาคาร
textile designer นักออกแบบสิ่งทอ
Treasurer เหรัญญิก
TV announcer ผู้ประกาศทางโทรทัศน์
watch repairer ช่างซ่อมนาฬิกา
watchmaker ช่างทำนาฬิกา
watchman ผู้รักษาความปลอดภัย
web site designer นักออกแบบเว๊บไซด์
wedding planner ผู้วางแผนการแต่งงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น