วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

algebraic expression

วันนี้ผมเอาตัวอย่างการเปลี่ยนคำพูดเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (algebraic expression) มาให้ดูกันครับ สำหรับคนที่อยากนำไปใช้อ่านโจทย์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

8 less than 23
  น้อยกว่า 23 อยู่ 8    23 - 8 
23 increased by 17
  23 ถูกบวกเพิ่มด้วย 17   23 + 17 
30 minus 14
  30 ลบด้วย 14   30-14 
half of 42
  ครึ่งหนึ่งของ 42   42/2
the sum of 16 and 12
  ผลบวกของ 16 กับ 12  16 + 12
7 squared 
  7 ยกกำลัง 2  72
7 more than 5
  มากกว่า 5  อยู่ 7  5 + 7
twice 16
  2 เท่าของ 16  16 x 2
2 twice a number is equal to 14
  2 เท่าของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 14    2n = 14
3 to the n is greater than 40
  3 ยกกำลัง n มากกว่า 40  3n > 40
3 more than k is less than 19
  3 มากกว่า k น้อยกว่า 19   k + 3 < 19
the quotient of a number and 2 is less than 12
 ผลหารของจำนวนหนึ่งกับ 2 น้อยกว่า    n/2 < 12
The sum of a number n and 1 (1/2), divided by 7. 
  ผลบวกระหว่าง n กับ หนึ่งเศษหนึ่งเศษสอง แล้วถูกหารด้วย 7  (n + 1(1/2))/7
one seventh times a number n. 
 1/7 เท่าของ n    n x (1/7)
A number n divided by seven sixths.
  จำนวน n ถูกเศษด้วย 7/6  n/(7/6)
ten multiplied by the sum of a number n and five sixths.
  10 เท่าของผลบวกระหว่าง n กับ 5/6  10(n + 5/6)

ยังมีอีกนะครับเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.kruteeworld.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น