วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คำถามจากทางบ้าน

มีคนถามคำถามมา 2 ข้อครับ เลยนำมาทำให้ดู
1. คะแนนวิทยาศาสตร์เต็ม 80 คะเเนนยุทธพงศ์สอบได้ร้อยละ 75 ของคะเเนนเต็มยุทธพงศ์สอบได้กี่คะเเนน
แบบที่1  แนวคิด นำคะแนนเต็มคูณกับร้อยละที่ได้
  ยุทธพงศ์สอบได้ เท่ากับ 80 x 75 /100 = 60 แนน
แบบที่ 2 ใช้วิธีของบัญญัติไตรยางค์
  ร้อยละ 100 เปรียบกับคะแนนเต็มจริง 80 คะแนน
  ร้อยละ 1  เปรียบกับคะแนนจริง 80/100 คะแนน
  ร้อยละ 75 เปรียบกับคะแนนจริง 75 x (80/100) = 60 คะแนน

ฟารมเลี้ยงไก่มีไข่ 800 ฟอง ฟักเป็นตัวร้อยละ 70 ของไข่ทั้งหมดมีที่ไข่ฟักเป็นตัวกี่ฟอง
แบบที่1
  ไข่ทั้งหมดมีที่ไข่ฟักเป็นตัว เท่ากับ  800 x 70/100 =  560 ฟอง
แบบที่ 2 
  ร้อยละ 100 ของไข่ เปรียบกับไข่ทั้งหมด 800 ฟอง
  ร้อยละ 1 ของไข่ เปรียบกับไข่ที่ฟัก 800 / 100 ฟอง
  ร้อยละ 70 ของไข่ เปรียบกับไข่ 70 x (800 /100) = 560 ฟอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น