วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ความแตกต่างของสัตว์ชนิดต่างๆ

    นักสัตวศาสตร์รู้ว่าอาหารของสัตว์แต่ละชนิด จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสรีระ การทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบการย่อยอาหาร ซึ่งจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นักวิชาการได้แบ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังออกเป็น ๓๐ กลุ่ม ตามประเภทอาหาร คือ กลุ่มกินเนื้อ กลุ่มกินหญ้าและใบไม้ และกลุ่มกินผลไม้ เราน่าจะมาลองพิจารณาดู ว่าระบบทางโครงสร้างและสรีระของคน เทียบเคียงได้กับสัตว์กลุ่มใดมากน้อยเพียงใด

สัตว์กินเนื้อ 
๑. มีเล็บงุ้ม และแหลมคม
๒. ไม่มีรูขุมขน คายน้ำโดย รูที่ลิ้น เพื่อให้ร่างกายเย็น
๓. ฟันหน้าแหลม และคม เพื่อฉีกเนื้อ
๔. มีต่อมน้ำลายเล็กๆ ในปาก เนื่องจาก ไม่จำเป็นต้องย่อยอาหารประเภท ข้าวหรือผลไม้ในขั้นต้น
๕. น้ำลายเป็นกรด ไม่มีน้ำย่อยทายลิน สำหรับย่อยอาหาร จำพวกข้าวในขั้นแรก
๖. ไม่มีฟันกรามด้านหลัง สำหรับบดอาหาร
๗. มีกรดไฮโดรคลอริก ในกระเพาะอาหารอยู่มาก สำหรับย่อยกล้ามเนื้อ กระดูก และส่วนอื่นๆ ของสัตว์
๘. ลำไส้ยาวเพียง ๓ เท่าของร่างกาย เพื่อขับถ่ายเนื้อ ที่เน่าเปื่อยออก ได้อย่างรวดเร็ว

สัตว์กินหญ้าและใบไม้ 
๑. เล็บแบน
๒. ขับเหงื่อโดย รูขุมขนนับล้าน ตามผิวหนัง
๓. ฟันหน้า ไม่แหลมคม
๔. มีต่อมน้ำลาย ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับ ย่อยอาหารประเภทข้าว หรือผลไม้ ในขั้นแรก
๕. น้ำลายเป็นด่าง พร้อมกับ มีน้ำย่อยทายลินมาก เพื่อย่อยอาหาร ประเภทข้าว
๖. มีฟันกรามด้านหลัง สำหรับบดอาหาร
๗. กรดในกระเพาะอาหาร อ่อนกว่าของสัตว์กินเนื้อถึง ๒๐ เท่า
๘. ลำไส้ ยาวกว่าร่างกายถึง ๑๐ เท่า เพราะใบไม้เน่าเปื่อยช้า จึงผ่านขั้นตอนการย่อย ได้ตามปกติ

สัตว์กินผลไม้ 
๑. เล็บแบน
๒. ขับเหงื่อโดย รูขุมขนนับล้าน ตามผิวหนัง
๓. ฟันหน้า ไม่แหลมคม
๔. มีต่อมน้ำลาย ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับ ย่อยอาหารประเภทข้าว หรือผลไม้ในขั้นแรก
๕. น้ำลายเป็นด่าง พร้อมกับ มีน้ำย่อยทายลิน เพื่อย่อยอาหารประเภทข้าว
๖. มีฟันกรามด้านหลัง สำหรับบดอาหาร
๗. กรดในกระเพาะอาหาร อ่อนกว่าของสัตว์กินเนื้อ ถึง ๒๐ เท่า
๘.ลำไส้ยาวกว่าร่างกายถึง ๑๒ เท่า เพราะผลไม้เน่าเปื่อยช้า จึงผ่านขั้นตอนการย่อย ได้ตามปกติ

มนุษย์ 
๑. เล็บแบน
๒. ขับเหงื่อโดย รูขุมขนนับล้าน ตามผิวหนัง
๓. ฟันหน้า ไม่แหลมคม
๔. มีต่อมน้ำลาย ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจำเป็น สำหรับย่อยอาหาร ประเภทข้าว หรือผลไม้ในขั้นแรก
๕. น้ำลายเป็นด่าง พร้อมกับมี น้ำย่อยทายลิน เพื่อย่อยอาหารประเภทข้าว
๖. มีฟันกรามด้านหลัง สำหรับบดอาหาร
๗. กรดในกระเพาะอาหาร อ่อนกว่าของ สัตว์กินเนื้อถึง ๒๐ เท่า
๘. ลำไส้ยาวกว่าร่างกายถึง ๑๒ เท่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น