วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำคน-คำคม


วันนี้เอาคำคมดีๆ มาให้อ่านกันครับ

Plan the work, and work the plan. Do it, do it right, do it right now.
วางแผนการทำงานและทำตามแผนที่วางไว้ ทำมัน ทำให้ถูกต้อง ทำมันตอนนี้เลย

It’s impossible to fail, as long as you never quit
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวตราบใดที่คุณยังไม่ล้มเลิก

As long as there is life, there is hope.
ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวัง

Try and try until you succeed.
 ลองและพยายามจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

If he can do it, so can I
ถ้าเขาสามารถทำได้เราก็ทำได้เช่นกัน
Be a Leader…not a Follower
จงเป็นผู้นำ…ไม่ใช่ผู้ตาม

“Why put off for tomorrow what you can get done today? Live each day to its fullest. “There is no tomorrow!”
ทำไมต้องเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ ถ้าคุณสามารถทำให้เสร็จในวันนี้ได้ ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่ ไม่มีวันพรุ่งนี้

Do the best. Be the Best. Being Second is not motivating
ทำให้ดีที่สุด เป็นคนดีที่สุด การเป็นที่สองนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ดี

Everyone has his burden. What counts is how you carry it.
ทุกคนมีภาระของตัวเอง อยู่ที่จำนวนที่คุณสามารถรับภาระได้แค่ไหน

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.
การเอาชนะตัวเองดีกว่าการชนะการต่อสู้นับพัน เพราะจะเป็นชัยชนะของตัวคุณเอง มันจะไม่สามารถไปจากคุณได้ ไม่ว่าเทวดาหรือปีศาจ สวรรค์หรือนรก

You may fall so many times, but always stand up!
คุณอาจจะล้มลงอยู่หลายครั้ง แต่ก็สามารถจะยืนขึ้นได้ทุกครั้ง

Do your own thinking independently. Be the chess player, not the chess piece.
ทำตามความคิดของคุณอย่างอิสระ ให้คุณเป็นผู้เล่นหมากรุก ไม่ใช่เป็นตัวหมากรุก

Do your absolute best, and have a good time!
ทำอะไรให้ดีที่สุด และคุณจะพบกับเวลาที่ดีที่สุด

Learn from yesterday; live for today; hope for tomorrow.
เรียนรู้จากเมื่อวาน มีชีวิตเพื่อวันนี้ ตั้งความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้

All things are possible to him who believes!
ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ สำหรับสิ่งที่คนเชื่อมั่น

When you love what you do, you’ll never ‘work’ another day in your life.
 เมื่อไหร่คุณรักในสิ่งที่คุณทำ คุณจะไม่ต้องทำงานเลยในวันอื่นๆในชีวิต

Do the best you can do in whatever you’re trying to do and never give up. Success is not by Chance it’s by Choice.
ให้คุณทำให้ดีที่สุดในสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังทำและอย่ายอมแพ้ ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกเลือกหรือจากความบังเอิญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น