วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลงของเรา...คนไทย


เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย.

เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน
นบพระภูมิบาล บุญญะดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณธรักษา ปวงประชาเป็นศุขสานต์
ขอบันดาลธประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย ไชโย

สยามมานุสติ
  หากสยามยังอยู่ยั้ง    ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง    ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง    ไทยอยู่ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย    หมดสิ้นสกุลไทย

  ใครรานใครรุกด้าว    แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ    ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล    ยอมสละสิ้นแล
เสียชีพ...ไปเสียสิ้น    ชื่อก้องเกียรติงาม

สดุดีมหาราชา – ราชินี
ขอเดชะองค์ประมุขภูมิพล   มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย    ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี    คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา    ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า    เปล่าบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี    สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชีนี

เราสู้
  บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ  ปกบ้านปกเมืองคุ้มเหย้า
เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา   หน้าที่เรารักษาสืบไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า  จะต้องมีพสุธ่อาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย  มิยอมให้ผู้ใดทำลาย

  ถึงจะขู่ฆ่าล้างโครตก็ไม่หวั่น   จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
สู้ตรงหนี้ สู้ที่นี่ สู้จนตาย  ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา   อยากทำลายเชิญมาเราสู้
เกียรติศักดิ์ของเรา เราเชิญชู   เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว

ความฝันอันสูงสุด (พระราชนิพนธ์ล้นเกล้า ร.9)
   ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ   ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหน
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ    ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง
   จะแน่วแน่นแก้ไขในสิ่งผิด    จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกรียรติดำรง  จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
   ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร   ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา   ไม่เสียชีวาถ้าสิ้นไป
  นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง    หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส
ถึงทุกข์ทนทรมานนานเท่าใด  ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
  โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่  เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใผ่ประจัญ   ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

สามัคคีชุมนุม
พวกเราเหล่ามาชุมนุม   ต่างคุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน   สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
(สร้อย) ...
อันความกลมเกลียว   อันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ  จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี  (จบสร้อย)
กิจใด ธ ประสงค์มี   ร่วมใจภักดีแค่พระจอมสยาม
พร้อมพรึบดังเดี่ยวยาม   ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง (สร้อย)
ที่หนักก็จักเบาคลาย  ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดช บ่ จาง   กตเวทิคุณพระกรุณา  (สร้อย)
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ   จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา  ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น