วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กริยาวลีในภาษาอังกฤษ 1

วันนี้ผมเอากริยาวลีมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันครับ  แต่กริยาวลีคืออะไร
ในที่นี้คำว่ากริยาวลี ผมให้ความหมายว่า กลุ่มคำกริยาที่มีส่วนขยายต่างๆ ต่อท้ายไว้เรียบร้อย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยในการอ่านและการเขียน ให้ดีขึ้นได้


to buy a train ticket ซื้อตั๋วรถไฟ
to buy food for dinner ซื้ออาหารสำหรับอาหารเย็น
to change position เปลี่ยนท่า, เปลี่ยนตำแหน่ง
to clean my apartment ทำความสะอาดห้องพัก
to cut the grass ตัดหญ้า
to do homework ทำการบ้าน
to do the shopping ได้ซื้อของ
to do the washing ซักล้าง
to get a better job ได้งานที่ดีกว่า
to get a haircut ตัดผม
to get a passport รับหนังสือเดินทาง
to get in shape มีรูปร่างที่ดี
to get married แต่งงาน
to get new shoes ได้รองเท้าใหม่
to give you good advice ให้คำแนะนำที่ดีกับคุณ
to go on a date มีนัดไปเที่ยว
to go sightseeing ไปดูที่สวยๆ, ไปดูที่น่าสนใจ
to make the bed จัดเตียงนอนให้เข้าที่
to mend the bike ซ่อมจักรยาน
to move to a better paid position ย้ายมาที่หาตำแหน่งงานที่ดีกว่า
to move to another city ย้ายไปเมืองอื่น
to read the newspaper อ่านหนังสือพิมพ์
to relax for an hour พักผ่อนสัก 1 ชั่วโมง
to tidy the room จัดห้องให้เป็นระเบียน
to travel around the world ท่องเที่ยวไปทั่วโลก
to visit another country ไปเที่ยวต่างประเทศ
to walk by the sea เดินเล่นริมทะเล
to wash the car ล้างรถ
to watch too much TV ดูทีวีมากเกินไป

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ ยังมีอีกมากเลย ได้ดูต่อได้ที่ www.kruteeworld.com ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น