วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ดอกไม้สำหรับไหว้ครู

ดอกไม้วันไหว้ครู

โดยส่วนใหญ่เราจะทราบว่าพิธีไหว้ครูจะมีแค่พานธูปเทียน และพานดอกไม้แต่ถ้าจะให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น ในสมัยก่อนจะมีของ 4 อย่างที่ควรมีในวันไหว้ครู คือ

1. ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยอุปมาดั่งเช่น ข้าวเปลือกที่ถูกคั่วถ้าเมล็ดไหนดีดตัวแรงจะกระเด็นออกไปข้างนอกภาชนะ เมล็ดนั้นไม่มีดอกาสที่จะเป็นข้าวตอก เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ตามใจตัวเองเดินออกนอลลู่นอกทางคนผู้นั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียน

2. ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมถถ่อมตน เพราะเมื่อดอกมะเขื่อจะมีดอกนั้นดอกจะโค้งลงเหมือนกับคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ถ้าดอกไหนชี้ขึ้นดอกนั้นจะไม่มีผลเหมือนกับคนที่ไม่รู้จ้กอ่อนน้อมถ่อมตน แข็งกร้าวไม่มีสัมมาคารวะ

3. ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม รู้จักใช้ป้ญญาพิจาราณาแยกแยะสิ่งต่าง ๆ

4. หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน หญ้าแพรกจะทนได้กับทุกสภาวะ ไม่ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วม อากาศจะแห้งแล้งสักเพียงใด หญ้าแพรกก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนกับคนที่มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ คิดคิดหรือทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ

ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติของศิษย์ที่ดีและเป็นคนดีของสังคม คนในสมัยก่อนจึงให้ความสำคัญกับพีธีนี้เป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น