วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์ในธนาคาร

หลายๆครั้งที่ผมไปธนาคาร จะเห็นกระดานที่แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มและจะมีตัวย่อ อยู่ 3 ตัว MLR MOR และ MRR ผมเองก็อยากรู้มาตลอด เลยไปหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วต้องนำคำตอบ ที่ผมหาได้บอกให้อีกหลายคนได้รู้กันด้วย...


MLR MOR และ MRR คืออะไร
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากลูกค้า ได้แก่

MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2556 00:41

    ชอบเรื่องนี้เหมือนกัน เงินๆทองๆ

    ตอบลบ