วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศรช. วัดบางประทุนนอก


ประกาศข่าวจากทาง ศรช. วัดบางประทุนนอก  แขวงบางขุนเทียน
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารต่างๆ ต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. วุฒิการศึกษา 2 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
4. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด(ถ้ามี)
เริ่ม วันที่ 1 - เมษายน 2556
สถานที่รับสมัคร สำนักงานเขตจอมทอง ถนนพระราม 2
ในเวลาราชการและโปรดแต่งกายสุภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    อาจารย์ อิงอร  089-440-7175

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น