วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

เล็กน้อยๆ

ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั่วๆไป ที่เก็บมาบอกกล่าวเพื่อร่วมด้วยช่วยกัน
1. ช่วงนี้ต่างจังหวัดเกือบจะ 40 จังหวัด (เกินครึ่งประเทศ) ประสบปัญหาภัยแห้งอย่างหนัก ผมอยากชวนพวกเราช่วยกันประหยัดน้ำ
2. แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าเราไม่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน แต่เราก็ควรใช้กันประหยัดไฟฟ้า เพราะ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ยิ่งใช้มากก็ยิ่งหมดมาก เนื่องจากได้มากจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้
3. ตามที่ข่าว แหล่งก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทย จะหมดลงในอีก 10 ปีหรือเร็วกว่านั้นถ้าเราไม่ช่วยกันลดการใช้พลังงาน

   .... ลดความเห็นแก่ตัว 
   .... ลดการเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิด 
   .... ลดเรื่องผลประโยชน์
   .... ลดเรื่องกำไรลงบ้าง
   .... เพิ่มวินัยที่ดีในการดำเนินชีวิต
   .... ทรัพยากรของเราและของโลกก็จะหมดช้าลง

4. คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคอ้วนกว่า 20,000 รายต่อปี และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เรามาตรวจสอบว่าเราอ้วนหรืออ้วนเกินไปหรือยังจาก สูตร 2 เท่าของรอบเอว (โดยวัดผ่านสะดือ) ต้องไม่เกินความสูงของตัวเราเอง ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร นะครับ

5. ยิ่ง.....ยิ่ง.....

The more you eat, the fatter you are.
    คุณยิ่งกินมาก คุณก็ยิ่งอ้วนมากขึ้น
The more you read, the more you know.
    คุณยิ่งอ่านมาก คุณก็ยิ่งรู้มาก
The more you think, the cleverer you are.
    คุณยิ่งคิดมาก คุณก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น (ในเรื่องที่น่าคิด)
The more you do exercise, the stronger you are.
    คุณยิ่งออกกำลังกายมาก คุณก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น 
The more you sleep, the lazier you are.
     คุณยิ่งนอนมาก คุณก็ยิ่งขี้เกียจมากขึ้น


1 ความคิดเห็น: