วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ช่วยโลกเท่ากับ...

Saving water is....
Saving fuel is....
Saving energy is....
Saving forest is....
Saving wild life is....
Saving natural resource is....
... is saving your money and our life.

การประหยัดน้ำเท่ากับ...
การประหยัดเชื้อเพลิง เท่ากับ...
การประหยัดพลังงาน เท่ากับ....
การรักษาป่าให้คงอยู่ เท่ากับ..
การรักษาชีวิตสัตว์ เท่ากับ....
......การรักษาเงินในกระเป๋าของคุณและการชีวิตพวกเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น