วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตอบโจทย์ ผ้าพันคอ น้องจิราเจต

มีคำถามดีๆ เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม โดยมีผู้ถามคือ ... น้อง จิราเจต เมืองจันทร์ ระดับชั้น ป.6 รร.สหศาสตร์วิทยาคาร ถามมาว่า 
ผ้าพันคอลูกเสือผืนหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาวเป็น 3 เท่าของส่วนสูงถ้าผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้ มี 216 ตารางเซฯติเมตรฐานของผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้ยาวกี่เซนติเมตร 
วิธีทำ  ให้ความสูงของผ้าพันคอ คือ   a   เซนติเมตร 
และมีฐานยาวเป็น 3 เท่าของส่วนสูง
จะได้   ฐานยาว   3a   เซนติเมตร 

จากสูตร  พื้นที่สามเหลี่ยม = (1/2) x ฐาน x สูง

แทนค่า จะได้     216 = (1/2) x 3a x a
                 216 x 2 = 3 x a2
                 432 / 3  = a2
                    a2 = 144
                     a  = 12  
ความสูงของผ้าพันคอ คือ a = 12   เซนติเมตร 
 ฐานยาว   3a = 3 x 12 = 36    เซนติเมตร

โจทย์ข้อนี้สำหรับน้อง ป.6 ต้องถือว่าค่อนข้างยาก เล็กน้อยครับ เพราะอาจจะไม่เข้าใจกับสัญลักษณ์  a2  จะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับ


 a2  อ่านว่า a ยกกำลัง 2 หมายถึง a x a   (คูณซ้ำกัน 2 ตัว)

และเมื่อมาอยู่เป็นสมการ ก็จะหมายถึง ตัวเลขอะไรที่คูณซ้ำกับตัวเอง แล้วได้เท่ากับ 144  (ตามโจทย์)
ตัวเลขนั้นคือ 12  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น