วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-03

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต ภาคที่ 3 ครับ
หมวด ผ
ผดุงครรภ์  ผลลัพธ์  ผลานิสงส์  ผลิตภัณฑ์  ผสมพันธุ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  ผู้วายชนม์  เผ่าพันธุ์  แผลงฤทธิ์ 
แผลฉกรรจ์

หมวด พ
พงศ์พันธุ์  พจน์  พนาสัณฑ์  พยัคฆ์    พยัคฆินทร์
พยากรณ์  พยางค์  พรสวรรค์  พรหมจรรย์   พระขรรค์
พระคาร์ดินัล  พระชนม์ชีพ  พระแท่นศิลาอาสน์
พระนารายณ์  พระบรมวงศานุวงศ์  พระปรางค์  พระพักตร์
พระพุทธสิหิงค์  พระโพธิสัตว์  พระราชนิพนธ์
พระราชวังแวร์ซายส์   พระลักษมณ์(น้องของพระราม)
พระวิสุทธิกษัตรีย์  พระศรีอาริย์  พระสงฆ์  พระสรรเพชญ์
พระหัตถ์  พระอรหันต์  พระอานนท์  พระอินทร์
พรากผู้เยาว์  พราหมณ์  พฤกษ์  พฤกษศาสตร์
พฤฒาจารย์  พฤติการณ์  พลขันธ์  พลศาสตร์
พลังงานจลน์  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานศักย์
พลาสเตอร์ยา  พหูพจน์  พ่อพันธุ์  พอลิเมอร์  พักตร์
พันธุ์ไม้  พัสดุภัณฑ์  พากย์เสียง  พาณิชย์
พาณิชยศาสตร์   พาณิชยศิลป์  พายุเฮอร์ริเคน
พาสเจอร์ไรส์  พิเคราะห์   พิงค์(pink)  พิจารณ์
พิณพาทย์  พิทักษ์รักษา  พิธีฮัจญ์  พิพัฒน์
พิพากษ์  พิพิธภัณฑ์  พิมพ์  พิมพาภรณ์  พิรุฬห์
พิเรนทร์  พิสุทธิ์  พิสูจน์  พุทธเจดีย์   พุทธพจน์
พุทธองค์  พุ่มข้าวบิณฑ์  เพชรบูรณ์  เพลงมาร์ช
ไพบูลย์  ไพรสัณฑ์  ไพโรจน์ 

หมวด ฟ
ฟลูออไรด์   ฟอร์ด  ฟาร์ม   ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit)
ฟาโรห์   ฟิล์ม   ฟิล์มเนกาตีฟ  ฟิลิปปินส์   ฟิวส์
ฟิสิกส์  เฟอร์นิเจอร์  เฟิร์น  แฟรงค์(Frank)
แฟลกซ์  ไฟกัลป์  ไฟบรรลัยกัลป์  ไฟฟ้าสถิตย์

หมวด ภ
ภควันต์  ภวังค์  ภัณฑ์  ภัณฑารักษ์  ภาคทัณฑ์
ภาคนิพนธ์  ภาพพจน์  ภาพยนตร์  ภาพลักษณ์
ภิรมย์  ภุชงค์  ภุมรัตน์  ภูบดินทร์   ภูเบนทร์
ภูมินทร์  ภูมิศาสตร์   เภสัชศาสตร์   โภคทรัพย์
โภคภัณฑ์

หมวด ม
มณีรัตน์    มนต์, มนตร์   มนุษย์   มนุษยสัมพันธ์
มโนชญ์  มโนรมย์  มโนราห์,มโนห์รา   มฤคย์
มหันต์   มหัศจรรย์   มหากาพย์  มหากาฬ  มหาวงศ์
มหาหิงคุ์  มไหศวรรย์  มอเตอร์  มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์เวย์  มอร์ฟีน  มะม่วงหิมพานต์  มัคคุเทศก์
มังกรกัณฐ์  มัณฑนศิลป์  มัธยัสถ์  มัสตาร์ด  มาตุรงค์
มาโนชญ์  มาร์กาเร็ต  มิเตอร์  มิลลิบาร์  มีใจจำนงค์
มีดคัตเตอร์  เมกะเฮิรตซ์  เมล์  เมล็ดพันธุ์
เมืองกาญจน์  เมืองบอมเบย์  แม่น้ำไนล์  แม่พันธุ์
แม่พิมพ์  โมเมนต์  ไมโครฟิล์ม  ไมล์ (หน่วยวัดระยะทาง)

หมวด ย
ยติภังค์   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  ยักษ์  ยัติภังค์
ยานยนต์  ยีสต์  เยาว์  เยาวมาลย์  เยาวลักษณ์
โยเกิร์ต 

หมวด ร
รณรงค์  รถเมล์  รถยนต์  รมณีย์   ร่มโพธิ์ร่มไทร
รสสุคนธ์   รหัสมอร์ส (Morse)  รอนสิทธิ์
ระบบนิเวศน์  รักษ์  รังเกียจเดียดฉันท์  รังสรรค์
รังสฤษฏ์  รังสิมันตุ์  รัฐประศาสน์  รัฐศาสตร์
รัตนโกสินทร์  รัตนวราภรณ์  รัตนสิงหาสน์  รัตนาภรณ์
รากศัพท์  ราชทัณฑ์  ราชบัลลังก์  ราชพฤกษ์
ราชวงศ์  ราชวงศ์  ราชศัพท์  ราชสีห์  ราชันย์
ราชาฤกษ์  ราชาศัพท์  ราชินูปถัมภ์  ราชูปถัมภ์
ราเชนทร์  ราตรีสวัสดิ์  ร้านสหกรณ์  ราพณ์(ชื่อยักษ์)
รามเกียรติ์  ราศีกุมภ์  ราศีสิงห์  ราษฎร์  ริบทรัพย์
รีสอร์ท  รื่นรมย์  รุกข์(ต้นไม้)  รุ่งโรจน์  รูดทรัพย์
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  รูปการณ์ รูปลักษณ์  เรดาร์
เริงรมย์  เรียกร้องสิทธิ์  เรียนซัมเมอร์  เรือยนต์
แรงลัพธ์   โรคเกาท์  โรคไทฟอยด์ โรคเอดส์
โรงภาพยนตร์  โรงเรียนราษฎร์  โรเบิร์ต
โรมานซ์(romance) 

หมวด ฤ    ฤกษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น