วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สมการ - แก้สมการ

มีน้องคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อ...ส่งสมการมาให้ช่วยแก้ ลองมาดูกันนะครับ
สมการที่ให้มาคือ    3n + 1/5 = 7/5 - y/4

ถ้ามีค่า n จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
        3n  = 7/5 - 1/5 - y/4
        3n = 6/5 - y/4
          n = (1/3)(6/5 - y/4)
          n = 2/5 - y/12

ถ้ามีค่า y จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
       y/4  = 7/5 - 1/5 - 3n
       y/4 = 6/5 - 3n
           y = 4(6/5 - 3n)
           y = 24/5 - 12n

ขออภัยครับที่ตอบให้ช้า...

1 ความคิดเห็น:

 1. Do you understand there is a 12 word sentence you can speak to your partner... that will induce deep feelings of love and impulsive attraction for you buried inside his chest?

  That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, adore and care for you with all his heart...

  ====> 12 Words Will Trigger A Man's Love Response

  This instinct is so hardwired into a man's brain that it will drive him to try harder than before to do his best at looking after your relationship.

  As a matter of fact, triggering this dominant instinct is absolutely mandatory to achieving the best possible relationship with your man that the moment you send your man a "Secret Signal"...

  ...You'll instantly notice him open his mind and heart for you in a way he haven't expressed before and he will identify you as the one and only woman in the galaxy who has ever truly understood him.

  ตอบลบ