วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-01

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต
หมวด ก
กกุธภัณฑ์   กฎเกณฑ์   กณิกนันต์  กถิกาจารย์  กนิษฐ์   กบินทร์
กรณฑ์   กรณีย์ (กิจ)   กรพินธุ์   กรมธรรม์   กรมอาลักษณ์
กรรฐ์   กรรณิการ์   กรรภิรมย์  กรรมพันธุ์  กรรมวาจาจารย์
กรรมศาสตร์   กรรมสิทธิ์   กระดาษโปสเตอร์  กรัณฑ์  กรัณย์
กรินทร์   กริยานุเคราะห์  กริยาวิเศษณ์   กรุงจาการ์ตา
กรุงรัตนโกสินทร์   กรุงเวียงจันทน์  กรุงสตอร์โฮล์ม
กลยุทธ์  กลศาสตร์   กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์
กล้องปริทรรศน์   กลอุปกรณ์  กลุ่มทัวร์  กวีนิพนธ์
กษัตริย์  กษาปณ์  ก่อฤกษ์  กอล์ฟ  กะเกณฑ์   กัณฐ์(คอ)
กัณฑ์ (การเทศน์ของพระ 1 จบ)  กัณฑ์เทศน์   กัลป์
กัลปพฤกษ์   กางเกงยีนส์   กานต์ (เป็นที่รัก)  กานท์(บทกลอน)
กาพย์   กาพย์ฉบัง  กามารมณ์  กายวิภาคศาสตร์
กายสิทธิ์  การขยายพันธุ์  การคาดการณ์  การณ์
การ์ตูน(cartoon)  การแพทย์  การสงวนพันธุ์
การสตาร์ทเครื่อง   การสอบสัมภาษณ์   การสืบพันธุ์
การันต์   กาสาวพัสตร์   กาฬปักษ์   กาฬพฤกษ์
กิตติมศักดิ์  กิตติศัพท์  กิโลเฮิรตซ์  กีตาร์  กุมภาพันธ์
กุสุมาลย์  เกจิอาจารย์  เกณฑ์  เกลือสินเธาว์
เกษตรศาสตร์   เกาต์  เกาทัณฑ์  เกียรติศักดิ์  แกรไฟต์
โกสินทร์

หมวด ข
ขนมิงค์  ขรรค์   ขันธ์ 5  ข้าวบาร์เลย์  ขุยอินทรีย์  เข้าเกณฑ์
เข้าเกียร์  เขื่อนจุฬาภรณ์

หมวด ค
คชลักษณ์  คชศาสตร์  คชาภรณ์  คชินทร์   คเชนทร์
คณาจารย์  คณิตศาสตร์  คติพจน์  คนธรรพ์  ครรภ์
ครองราชย์  คริสต์  คริสต์มาส  คริสต์ศตวรรษ
คริสโตเฟอร์ (Christopher)  ครุฑพ่าห์  ครูบรรณารักษ์
คฤนถ์  คฤหัสถ์  คฤหาสน์  คลอโรฟอร์ม  คลอโรฟิลล์
ความต่างศักย์  ความทุกข์  ความสัมพันธ์  คอนเทคเลนส์
คอนเสิร์ต  คอมพิวเตอร์  คอมมิวนิสต์  คอลัมน์  คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล  คาร์บอนไดออกไซด์  คาร์ไบด์  คาร์ล(Carl)
คำกริยาวิเศษณ์  คำทับศัพท์  คำสัตย์  คุณประโยชน์
คุณศัพท์   เคมบริดจ์(Cambridge)   เคมีภัณฑ์
เคมีอนินทรีย์  เคราะห์  เคราะห์กรรม  เครื่องยนต์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เครื่องหมายกรณฑ์
เครื่องหมายอัศเจรีย์  เครือวัลย์  เคาน์เตอร์  แคชเชียร์
โคบอลต์  โครงฉันท์กาพย์กลอน

หมวด ง
งานศิลป์   งานสมโภชน์   เงินดาวน์

หมวด จ
จตุรงค์   จตุสดมภ์  จริยศาสตร์  จอร์ซ(George)  จอห์น
จักรพรรดิ์   จักรยานยนต์  จังหวัดสุรินทร์  จันทน์(ชื่อพันธุ์ไม้)
จุดประสงค์  จุดศูนย์กลาง  จุลินทรีย์  จุฬาลงกรณ์  เจดีย์
เจตนารมณ์  เจมส์  เจริญพระพุทธมนต์  เจริญพันธุ์
เจ้าเล่ห์  โจทก์กับจำเลย  โจทย์ปัญหา

หมวด ฉ
ฉกรรจ์    ฉันท์(ชื่อคำประพันธ์)   ฉันทลักษณ์
ฉันทลักษณ์(prosody)

หมวด ช
ชนินทร์   ชลาสินธุ์  ชอล์ก  ชักนาคดึกดำบรรพ์
ชัยพฤกษ์  ชั่วนิรันดร์  ชัวร์(sure)  ชาติพันธุ์
ชายฉกรรจ์  ชาร์จแบตเตอรี่  ชาร์ลส์  ชาวมาเลย์
ชิงช้าสวรรค์  ชิงทรัพย์  เชกสเปียร์  เช่าทรัพย์
เชาว์ปัญญา  แชร์  โชว์

หมวด ซ
ซากดึกดำบรรพ์   ซิกข์  ซิการ์  ซิดนีย์(Sidney)
ซีเมนต์  ซื่อสัตย์  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซุปเปอร์แมน
เซ็นเตอร์  เซลล์  แซนด์วิช

หมวด ญ    ญาณทิพย์   ญาณศาสตร์ 
หมวด ฐ    ฐานานุศักดิ์
หมวด ณ   ณรงค์

หมวด ด
ดราฟต์ (ตั๋วแลกเงิน)   ดวงจันทร์   ดวงอาทิตย์  ดอกไม้จันทน์
ดอลลาร์  ดัตช์  ดับขันธ์   ดับทุกข์  ดาวนพเคราะห์  ดาวฤกษ์
ดึกดำบรรพ์  ดุริยางค์  โดนัลด์(Donald)   ไดนาไมต์  ไดโนเสาร์
ไดมอนด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น