วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่องราวของคำว่า House

เรื่องราวของคำว่า House
1. House เป็นคำนามมีความหมายว่า บ้าน (หมายถึง สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย)
   I have a house in Korea.
   I will buy a new house.

2. House หมายถึง ทุกคนในบ้าน ก็ได้เช่น
   She stayed awake until the whole house was sleeping.
   She is the head of the house.

3. House ใช้รวมกับคำที่หมายที่สิ่งปลูกสร้างที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น Opera House, a henhouse, Broadcasting House

4. รัฐสภาของประเทศ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐสภา หรือ สถานที่พบปะกัน  เช่น
     Their parliament is divided into an upper and lower house.
     รัฐสภาของเขาถูกแบ่งออกเป็นสภาสูงและสภาล่าง

5. สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น a steak house, a coffee house.
6. House ใช้เรียก กลุ่มเด็กๆ ในโรงเรียนที่มีอายุต่างกันซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไปแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ
    Our house won the prize the best exam results.
     (กลุ่มของพวกเราได้รางวัลผลการสอบดีเลิศ)
7. ครอบครัวของบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียง เช่น 
    The house of Winsor (ราชวงศ์วินเซอร์)

8. ถ้าผู้ชมมีความพอใจในการแสดงละครหรือคอนเสิร์ตแล้วปรบมือเป็นเวลายาวนาน เราใช้สำนวนว่า bring the house down เช่น
   There was one scene which never failed to bring the house down.
   (มีฉากหนึ่งที่ไม่เคยพลาดการได้รับเสียงปรบมือพอใจจากผู้ชม)

9. House wine หมายถึง ไวน์ราคาถูก
10. ถ้าคุณได้รับของฟรีจากร้านอาหาร หรือโรงแรม เราจะใช้คำว่า on the house
     You try some – It’s on the house.
    (คุณลองดูอันซิครับ มันเป็นของฟรีจากร้าน)
11. to house someone = ได้จัดหาบ้านหรือที่อยู่ให้คนอยู่อาศัย เช่น
    Too many couples are waiting for be housed.
     (คู่สมรสจำนวนมาก ที่กำลังรอได้รับจัดหาบ้านให้)

12. open house หมายถึง บ้านที่แขกเข้ามาเยือนได้โดยไม่จำเป็นต้องเชิญเป็นพิเศษ หรือการเปิดสถานศึกษาเพื่อแนะนำสาขาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ในบุคคลภายนอกเข้าชม
13. under house arrest หมายถึง การถูกรัฐบาลห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านของตนเอง เช่น
    The nationalist leader remains under house arrest.
    (ผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติยังถูกรัฐบาลสั่งห้ามออกนอกบ้าน)

14. keep house = การดูแลบ้าน ทำความสะอาด รวมถึงการทำอาหาร โดยไม่ได้ทำงานนอกบ้าน เช่น
    Im keeps house and I go out to work.
   (อิมอยู่ที่บ้านและฉันออกนอกบ้านไปทำงาน)
15. สำนวน Set หรือ put your own house in order หมายถึง จัดการปัญหาของตัวเองก่อนไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
   Put your own house in order before you tell me what to do.
   จัดการปัญหาของตัวคุณก่อนที่คุณจะมาบอกฉันว่าต้องทำอะไรบ้าง

16. set up house = หาที่อยู่ได้และเริ่มอยู่ที่นั่นเลย
    I and my girlfriend have set up house in a condo they have bought on Rama 3 Road.
   ฉันและแฟนได้พักอาศัยในคอนโดที่ซื้อไว้ที่ถนนพระราม 3

17. คำศัพท์อื่นๆที่มีคำว่า House
houseboat = เรือลำเล็กๆที่คนสามารถพักอาศัยได้
housebound = คนป่วยที่ออกจากบ้านหรือไปไกลจากบ้านไม่ได้
    Most of the old people we visit are housebound .
    (คนชราส่วนมากที่เราไปเยี่ยมมักเป็นคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปไหนไกลไม่ไวแล้ว)
houseboy = เด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดและงานอื่นๆในบ้าน
housebreaker = ขโยมที่ลอบเข้าบ้านคนอื่น
housebreaking = การงัดแงะบ้านคนอื่นเพื่อขโมยทรัพย์สิน
housecoat = เสื้อผ้าที่ผู้หญิงใส่อยู่กับบ้าน
housefather = ผู้ชายที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นพ่อ
housefly = แมลงวัน
household = คนทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
household expense = ค่าใช้จ่ายในบ้าน
household name household word = คนหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงที่ถูกกล่าวขวัญถึง
house husband = สามีที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน คอยดูแลบ้าน
housekeeper = คนดูแลบ้าน
house lights = แสงไฟที่เปิดอยู่ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร ตรงที่นั่งคนดู
housemaid = ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดบ้าน
housemaid’s knee = อาการบวมที่เข่าที่เกิดจากการคุกเค่ากับพื้นมากเกินไป
houseman = แพทย์ฝึกหัด
housemother = ผู้หญิงที่ทำหน้าที่เหมือนแม่
House of Commons = สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร
House of God = โบสถ์
House of Lords = สภาสูง สภาขุนนางของอังกฤษ
House of Representative = สภาผู้แทนราษฎร
Houseparent คนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กที่ไร้ครอบครัวหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
Houseplant = ไม้ประดับที่เลี้ยงอยู่ในที่ร่ม
houseproud = ความกระตือรือร้นที่จะทำให้บ้านมีความสมบูรณ์พร้อม สะอาด เป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น