วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กลอน - น่าอ่าน

กลอนนี้เป็นกลอนของเด็กคนหนึ่งครับที่ตอนนี้น่าจะเรียนทันตแพทย์อยู่ครับ อยากนำมาให้ทุกคนได้ลองอ่านกัน

จงขยันพันผูกภายภาคหน้า    จงสัญญาอนาคตที่สดใส
จงมุ่งมั่นหมั่นหมายทุ่มกายใจ     จงก้าวไปไม่คร้านอ่านตำรา
จงอย่ากลัวตัวเองจงเคร่งครัด    จงอย่าขัดผลัดเถียงเพียงรักษา
จงอ่านเข้าอ่านไปได้วิชา     จงพึ่งพาอย่างเกรงบรรเลงไป
จงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้     เพียงอ่านดูรู้ทำจดจำไหม
ถามตัวเองขยันพอหรือรอไป    ไม่มีใครไปได้ไร้อดทน
อันกลอนนี้ชี้ชัดให้หนักแน่น     เพื่อขึ้นแท่นแล่นโลดเราจงสน
อนาคตอันสดใสใช้ใครมาดล     เกิดเป็นคนต้องหมั่นขยันเอย

เก็บตก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น